Doba čtení:1 m, 40 s
V osmadvacetitisícovém slezském městě je mimo jiné 27 odplyňovacích vrtů, 18 monitorovacích systémů se snímači metanu nebo dvě mobilní zařízení pro havarijní odvětrávání kanalizace. Foto: wikipedia.org

O systém protimetanové ochrany Orlové na Karvinsku se začne starat státní podnik Diamo. Zástupci města a podniku se dohodli, že Orlová na Diamo bezúplatně převede vybudovaný systém monitoringu a odsávání metanu v historické části města. ČTK to sdělila mluvčí Diama Jana Dronská.

Metan tvoří se vzduchem výbušnou směs a jeho nekontrolované výstupy na povrch dělaly v minulosti velké problémy. Region začal plyn ohrožovat, když zasypání některých důlních děl narušilo systém odvětrávání podzemních prostor. V Orlové se nebezpečí projevilo v roce 2002, když metan unikl z podzemí a hrozila exploze, strážníci tehdy museli dokonce vyklidit náměstí. Poté začal projekt na odvětrávání metanu speciální technikou z podzemí.

Čtěte také:
Novináři veřejnosti zatajují zásadní fakta
Cenu emisních povolenek šroubují spekulanti

Diamo zajišťuje ochranu před metanem na Ostravsku a části Karvinska. Například v Ostravě firma vybudovala speciální pracoviště pro měření a vyhodnocování výstupů důlních plynů. Součástí systému technických opatření je mimo jiné téměř 300 odplyňovacích a monitorovacích vrtů.

Ředitel odštěpného závodu Odra podniku Diamo Petr Kříž uvedl, že bezpečnostní prvky protimetanové ochrany budovaly na Ostravsku a Karvinsku postupně různé subjekty. „My jsme jejich provoz a údržbu začátkem loňského roku sjednotili, ale Orlová měla smluvně zajištěný svůj systém až do letošního října. Od 1. listopadu přejde pod naši správu, a městu tak ubude jedna velká starost,“ uvedl Kříž.

Orlovský starosta Miroslav Chlubna uvedl, že město hledalo řešení končící smlouvy mezi ministerstvem financí a firmami, které řízené odvětrávání metanu vybudovaly a provozovaly. „Převod na státní podnik byl logickým krokem. Jsme rádi, že jsme se dohodli na spolupráci a vybudovaný systém bude v dobrých rukou,“ uvedl Chlubna.

V osmadvacetitisícovém slezském městě je mimo jiné 27 odplyňovacích vrtů, 18 monitorovacích systémů se snímači metanu nebo dvě mobilní zařízení pro havarijní odvětrávání kanalizace. „Diamo má v plánu stávající systém v Orlové dále rozvíjet a modernizovat,“ uvedla Dronská.