Doba čtení:1 m, 59 s
Návrh na přepracování směrnice je součástí Zelené dohody pro Evropu, tzv. Green Dealu, a legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci snížit emise skleníkových plynů. Zdroj: www.senat.cz

Senátní podvýbor pro energetiku podpořil odmítavou pozici české vlády k návrhu evropské směrnice, kterou se mění zdaňování energetických produktů a elektřiny. Náměstek ministryně financí Stanislav Kouba senátorům řekl, že vláda směrnici odmítla jako celek i z důvodu současné situace na trhu s energiemi. Vláda podle něj nesouhlasí s jakýmikoli tlaky, které by mohly vést k vyššímu zdanění nebo omezují prostor pro nižší zdanění.

Komise chce mimo jiné přesvědčit členské státy, aby zrušily co nejvíce v současnosti platných výjimek ze zdanění energií.

Čtěte také:
OZE jsou zástěrkou a argumentem pro plyn
Cenu emisních povolenek šroubují spekulanti

Zdanění energetických produktů dosud upravuje směrnice z roku 2003. V důvodové zprávě stojí, že tato směrnice již není v souladu s nynějšími politikami EU. Návrh na její přepracování je součástí Zelené dohody pro Evropu, tzv. Green Dealu, a legislativního balíčku Fit for 55, který má pomoci snížit emise skleníkových plynů.

Návrh počítá například s indexací sazeb daní. Kouba však poznamenal, že tuzemských produktů by se to týkat nemělo a Česko by tak svoje sazby daní u energetických produktů nemělo upravovat. Nově by mělo být zdanění energetických produktů provázáno podle jejich energetické výhřevnosti a podle toho by mělo být nastaveno, popsal. Šetrnější produkty by měly být zdaňovány méně. Podle důvodové zprávy má zdanění pohonných hmot a paliv lépe odrážet jejich dopad na zdraví a životní prostředí.

Evropská komise také uvádí, že minimální daňové sazby již nevedou ke sbližování vnitrostátních daňových sazeb. Minimální daňové sazby se nezvyšovaly od roku 2003, i když jsou vnitrostátní sazby ve většině případů vyšší. Minimální sazby pak podle EK nebrání závodům členských států o co nejnižší zdanění ani nepředstavují dolní mez zdanění. „Všechny tyto faktory spolu daňovými osvobozeními a sníženími daně zvyšují roztříštěnost vnitřního trhu a zejména narušují rovné podmínky ve všech dotčených hospodářských odvětvích,“ stojí v důvodové zprávě. Návrh proto obsahuje i revizi možností výjimek ve zdanění. Ani s tímto bodem se vláda neztotožnila.

Návrh směrnice podle důvodové zprávy zavádí možnost osvobodit po dobu deseti let od zdanění paliv zranitelné domácnosti a zavádí desetileté přechodné období pro dosažení minimální sazby daně. Členské státy by mohly poskytnout daňové úlevy na paliva všem domácnostem, přičemž by musely dodržet stanovené minimální sazby