Doba čtení:1 m, 59 s
Důlní měřiči v lomu Vršany. Foto: DN

Mapových podkladů najdete na šachtě celou řadu. Těmi, kdo s nimi dnes a denně pracují a jejichž úkolem je mapové podklady aktualizovat, jsou důlní měřiči. Napsaly Důlní noviny.

„Útvar měřictví a geoinformatiky vede kompletní mapovou dokumentaci Vršanské uhelné v digitální podobě. Podklady ale zpracováváme také do papírové formy podle požadavků našich kolegů,“ řekl vedoucí útvaru a hlavní důlní měřič Vršanské uhelné Jan Blín. Hlavním úkolem důlních měřičů je, aby se na mapě objevilo vše potřebné.

Pro práci důlního měřiče je potřebná kvalifikace, která je stanovena vyhláškou.

„Měřič ovšem pouze nezaměřuje, ale také vytyčuje. Kde se postaví stožáry, kde se budou přesouvat pásové dopravníky, kde vykopat příkop, vyhloubit vrt nebo kde přeložit inženýrské sítě. Stejně tak se vytyčují hranice, kde smí těžit velkostroje, ale třeba také plochy, kde budou probíhat rekultivace,“ doplnil Blín.

Pro práci důlního měřiče je potřebná kvalifikace, která je stanovena vyhláškou. Musí tedy mít středoškolské vzdělání geodetického nebo báňského zaměření. V případě středoškolského vzdělání musí mít také jednoroční praxi v oboru. Než se adepti této profese stanou důlními měřiči, obvykle začínají na pozicích figurant nebo dokumentátor.

Osvědčení o odborné způsobilosti vydává Obvodní báňský úřad a důlního měřiče opravňuje i pro práci v podzemí – v hlubinných dolech, tunelech, štolách a podobně.

Útvar měřictví a geoinformatikyVršanské uhelné tvoří 12 lidí, devět měřičů, dva figuranti a k nim i jeden řidič. Dva důlní měřiči přitom mohou vykonávat funkci hlavního důlního měřiče. K tomu už je zapotřebí vysokoškolské vzdělání a také složit zkoušky podle příslušné legislativy.

Podpis hlavního důlního měřiče je na všech mapách, které pracoviště pod jeho vedením opouštějí. Odpovídá totiž za správnost a úplnost vyhotovené dokumentace a vede evidenci, která se týká dobývacích prostorů.

„Důlní měřiči se ale musí starat také o důlní bodové pole. V minulosti se nám stávalo, že terče, které označují body a stojí v cestě třeba postupu velkostrojů, někdo v dobré víře o pár metrů přemístil. Tím nám bohužel nepomůže, s takovými body už se nedá pracovat,“ připomněl hlavní důlní měřič.

Jednou ročně musí důlní měřiči fyzicky zkontrolovat mapy areálů Vršanské uhelné a zaznamenat všechny změny. „Každý nový objekt, ale i třeba jen přístřešek se musí zanést do mapy, stejně tak třeba kudy vedou trasy kabelů. Jednou, ne úplně standardní činností, kterou děláme, je měření vnitřků budov. Mohou pomoci třeba při plánovaných rekonstrukcích objektů,“ uvedl Blín.