Doba čtení:1 m, 52 s
Heřmanickou haldu neboli odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Foto: DIAMO

Jaký by měl být optimální přístup k sanacím a rekultivacím míst, kam se ukládal odpad po těžbě černého uhlí v ostravsko-karvinském revíru, má do prosince navrhnout mezinárodní expertní komise, jež pracuje od dubna pod ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Komise má také do konce srpna doporučit optimální varianty sanace haldy Heřmanice ve Slezské Ostravě.

Diamo má na starosti zahlazování následků hornické činnosti, tedy i sanaci heřmanické haldy, která patří mezi největší ekologické zátěže v Moravskoslezském kraji.

Úkolem expertní komise je zhodnotit dosavadní postup sanace a rekultivace odvalů v ostravsko-karvinském revíru, využít zahraniční zkušenosti v této oblasti, zhodnotit průběh sanace odvalu Heřmanice a navrhnout optimální přístup k sanaci a rekultivaci odvalů v ostravsko-karvinském revíru se zaměřením na minimalizaci rizika termických aktivit a souvisejících negativních dopadů na životní prostředí,“ uvedl předseda expertní komise a ministrův náměstek Eduard Muřický ve společné tiskové zprávě MPO a Diama.

Čtěte také:
Heřmanickou haldu budou rozebírat až 15 let
Heřmanickou haldu likvidují bývalí horníci

Heřmanickou haldu neboli odval tvoří hlušiny a odpady z bývalých dolů a koksoven. Halda uvnitř desítky let hoří, což uvolňuje do vzduchu škodlivé látky. Její sanace trvá už asi 15 let. Průměrná výška haldy je 30 metrů, odval se rozkládá na ploše 65 hektarů. V roce 2017 začala na haldě fungovat třídicí linka, která zpracovávala materiál ze sanované haldy, po třech letech ale skončila.

Ředitel Diama Ludvík Kašpar uvedl, že dlouhodobým zájmem podniku je postupovat s co nejmenším vlivem na okolí a postupně zabezpečit odval před termickými jevy, aby v budoucnu mohlo být toto území smysluplně využito. „Na odvale je obrovské množství hlušiny a práce odhadujeme na ještě nejméně deset let, proto bude užitečné si komplexně ujasnit další postup z ekologického, technického a ekonomického pohledu,“ uvedl Kašpar.

V expertní komisi jsou zástupci akademické obce, domácí a zahraniční experti se zaměřením na problematiku sanací a rekultivací odvalů a také zástupci samosprávy a stáních institucí. Mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská uvedla, že potřeba řešit problematiku odvalů co nejefektivněji vznikla i v souvislosti s převzetím útlumu těžby uhlí od společnosti OKD.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa