Doba čtení:2 m, 3 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Uhlí je ekonomicky nejvýhodnější řešení pro naše zákazníky. Z pohledu celé České republiky má příznivý vliv na řešení otázek spojených s energetickou chudobou, které musí řešit státy s podstatně dražším zdrojovým mixem využívající převážně zemní plyn nebo obnovitelné zdroje. V rozhovoru pro časopis All for Power to řekl generální ředitel firmy Veolia Energie ČR Josef Novák.

„V delším časovém horizontu, nebo pokud by se naše odhady vývoje s uhlím nenaplnily, přemýšlíme o několika variantách řešení s přednostním využíváním lokálních zdrojů energií (druhotné zdroje, biomasa, odpady, odpadní teplo). Důležité také je, kam se v budoucnu posunou technologie OZE (slunce, geotermální energie) z hlediska možností průmyslového využívání. Tento vývoj sledujeme a budeme na něj reagovat,“ dodal Novák.

Šéf Veolie předpokládá, že v časovém horizontu do vyčerpání místních zdrojů uhlí bude firma spalovat převážně černé ostravské uhlí. „Nemyslíme si však, že s tím vystačíme až do roku 2035, proto v současné době zkoušíme i jiné druhy uhlí z Polska, Ukrajiny apod. U zdrojů využívajících severočeské hnědé uhlí očekáváme, že se vládě podaří vyřešit dostupnost tohoto uhlí pro teplárny minimálně do roku 2035,“ uvedl Novák.

Čtěte také: iUHLI.tv: Hrozí Česku energetická chudoba?

„Jsme přesvědčeni, že z hlediska bezpečnosti dodávek, synergických efektů při pokrývání proměnlivé lokální potřeby tepla, akumulace a rezervních výkonů budou mít ve velkých městských aglomeracích naše sítě velký význam ještě mnoho let,“ konstatoval šéf Veolie. Dodal, že pokud tomu někdo nevěří, může se o tom přesvědčit ve strategických materiálech týkajících se budoucnosti vytápění zejména ve Velké Británii, Německu, severských zemích, ale i například ve Spojených státech.

Skupina Veolia Energie v ČR je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepla, chladu, elektřiny a dalších energetických komodit. Zároveň je evropským lídrem v poskytování energetických služeb pro města, obce a jejich obyvatele, dále zdravotnická a školská zařízení, průmyslové podniky, veřejné instituce i klienty z terciárního sektoru. Skupina v Česku zaměstnává přibližně 2300 lidí.

Mohlo by vás zajímat:
Uzná Světová banka význam uhlí?

Kdo je Josef Novák?
Josef Novák je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní (1986). Po ukončení studia se zaměřil na oblast energetiky a ekonomie řízení podniků. Od roku 1993 pracoval na pozici finančního ředitele. V roce 2001 zahájil svou činnost ve skupině Dalkia ve funkci operačního ředitele a dále potom ve funkci ředitele regionu Čechy. Od roku 2010 do roku 2014 zastával pozici výrobního ředitele skupiny Dalkia Česká republika. V současné době působí ve funkci generálního ředitele Veolia Energie ČR.