Doba čtení:2 m, 0 s
Namísto uhelného prachu se má v teplárně Uherské Hradiště po přestavbě spalovat zemní plyn a komunální odpad. Foto: CTZ

Krajský úřad žádá dopracování dokumentace EIA, tedy posouzení vlivu na životní prostředí, k plánované přestavbě teplárny v Uherském Hradišti-Mařaticích. Namísto uhelného prachu se má v teplárně po modernizaci spalovat zemní plyn a komunální odpad.

S vrácením dokumentace k doplnění a dopracování společnost CTZ, která zařízení provozuje, podle jejího jednatele Kamila Ondry počítala. „Přece jenom stavíme vyspělé technologické zařízení na spalování odpadu. V požadavcích na doplnění nevidíme na první pohled žádná úskalí, se kterými bychom si my nebo zpracovatelé odborných posudků neměli poradit,“ uvedl Ondra.

Krajský úřad CTZ podle marketingové manažerky Romany Snášelové zaslal 18 požadavků na doplnění dokumentace, případně podrobnější rozpracování uvedených informací. Doplnění se týká například posouzení dopadů provozu zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) i na lokality v okolí teplárny, kde sice není obytná zástavba, ale v územním plánu jsou pro bydlení vyčleněna. Dále je podle úřadu třeba zohlednit hlukovou zátěž i v souvislosti s dopravní špičkou v Sokolovské ulici nebo při současném provozu ZEVO a kogenerační jednotky na zemní plyn. Doplnění zahrnuje též požadavek na takzvané semikontinuální, tedy polonepřetržité měření emisí dioxinů.

Asie bude brzy spotřebovávat většinu elektřiny

Podrobnější rozpracování podkladů krajský úřad požaduje například v otázkách zabránění šíření zápachu v době odstávek ZEVO, předcházení vznícení odpadu v bunkru nebo zacházení se škvárou a popílkem, které jsou odpadními produkty zařízení. CTZ se v dokumentaci musí více zaměřit také na protipovodňová opatření nebo vliv maření tepla ze ZEVO v letních měsících na mikroklima, jelikož v létě vyrobí zařízení více tepla, než odběratelé ve městě spotřebují.

Vrácení dokumentace by podle zástupců CTZ nemělo ohrozit ani časový harmonogram modernizace teplárny. „Na proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí jsme si vyčlenili rok, takže máme dost času na to, abychom všechny podklady kvalitně dopracovali a nechali znovu posoudit. Zákon nám na doplnění dává dokonce lhůtu tří let,“ doplnil Ondra.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna v Mařaticích měla ukončit spalování uhelného prachu a přejít na spalování plynu v příštím roce. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu. V roce 2021 schválili změnu paliva v teplárně na plyn a odpad zastupitelé Uherského Hradiště a následně i valná hromada společnosti CTZ.