Doba čtení:2 m, 18 s
V areálu rozvodny byla postavena před několika lety pro ovce také salaš. Foto: Elektrárna Kladno

Letos je to již neuvěřitelných 42 let, kdy se v technologické části Rozvodny 110 kV, která se nachází v nynějším areálu Teplárny II na Dříni, začala psát historie chovu ovcí. První stádo tam bylo dovezeno zaměstnanci, kteří tehdy zajišťovali provoz zařízení. Aktuálně má teplárna celkem 11 zvířat – jednoho berana, pět ovcí a stejný počet mláďat. Posledním přírůstkem do stáda jsou teprve měsíční dvojčátka, která se narodila 26. února. O ovečky se pečlivě již několik let stará Stanislav Beránek.

V minulosti museli zaměstnanci, kteří měli na starosti provoz rozvodny, sekat trávu ručně kosami, což bylo fyzicky velmi náročné. Půda byla v té době plná kamení a suti, a tak nebylo možné použít mechanizaci. Z tohoto důvodu se tedy rozhodli problém se sekáním trávy pod vedením vysokého napětí vyřešit umístěním stáda ovcí, které by trávu spásalo.

Čtěte také:
Sev.en Energy chce investovat miliardy do plynu i OZE
Pozemky po těžbě uhlí využijí i Lesy ČR

Po celou dobu se o zvířata pečlivě staral celý tým rozvodny. V posledních letech se této  zodpovědnosti ujal Stanislav Beránek, který sám dlouhé roky v teplárně pracuje.  Ovečkám zajištuje krmení, včetně sušení sena na zimu. Jen za minulý rok to bylo více než 800 kilo jablek a 350 kilogramů suchého chleba.

Ovce se stříhají jednou do roka a jejich vlna byla v minulosti hojně využívána. Po jejím zpracování sloužila k výrobě dek a polštářů. Bohužel v dnešní době již o vlnu není zájem a dále se nijak nezpracovává. Před několika lety byla v areálu rozvodny postavena pro ovce nová salaš. Slouží jim nejen jako úkryt před deštěm, ale také jako místo pro uskladnění sena a dalšího krmiva.

Správnost tehdejšího rozhodnutí využít zvířata tam, kde je to možné a smysluplné, je třeba ocenit i z pohledu dnešní doby. Kladenská teplárna, patřící do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače, se dlouhodobě snaží o trvale udržitelný rozvoj a maximální ochranu přírody v okolí svých elektráren i ostatních provozů. Z úspěšných projektů v tomto směru se dá například připomenout vytvoření biotopu Triangl s protihlukovou funkcí, který se nachází v těsné blízkosti Elektrárny I v Kladně. Díky této aktivitě se podařilo významně snížit hlukovou zátěž a zároveň vznikl prostor, kde se již nyní nacházejí vzácné druhy živočichů a rostlin.

Velmi nás těší, že vytvoření tohoto biotopu ocenili nejen odborníci, ale i veřejnost. V letošním roce plánujeme zavedení nového způsobu sekání porostu pod vedením vysokého napětí a v prostoru jeho ochranného pásma, který bude výrazně šetrnější k životnímu prostředí. Zároveň jsme nabídli spolupráci Statutárnímu městu Kladno, a to při obnově místních ovocných sadů, do které chceme zapojit i naše zaměstnance,“ vysvětluje Markéta Čapková, mluvčí kladenské teplárny.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa