Doba čtení:2 m, 23 s
V okolí jezera Milada se nacházejí tři ložiska uhlí, jejichž zásoby jsou evidovány v kategorii nebilančních. Foto: wikipedia.org RomanM82

Výraznějšímu rozvoji okolí jezera Milada brání ochrana velmi kvalitních a bohatých historicky ověřených, nyní už netěžených zásob ložisek hnědého uhlí. Geologové nyní připravují na základě podrobného hodnocení podmínky k jejich případnému odpisu. V rozhovoru pro Deník to řekl oblastní ložiskový geolog České geologické služby Josef Godány.

V Severočeské hnědouhelné pánvi bylo doposud zrušeno 24 dobývacích prostorů. Geologové se podobně se zabývají dalšími desítkami neaktivních ložisek v severních Čechách. Závěr, který za rok a půl předloží úřadům, není dopředu jasný. „Nebude snahou doporučit všechno na zrušení. Ale u těch ložisek, či jejich částí, u kterých bude ochrana už zbytečná, nebo nevyhovující, dáme doporučení na přehodnocení, popřípadě na odpis,“ vysvětlil Godány.

Německo ukazuje, proč to s OZE nejde

Projekt s názvem „Posouzení a hodnocení ložiskového hnědouhelného území Severočeské hnědouhelné pánve z hlediska možnosti jeho uvolnění pro další využití s ohledem na ložiska hnědého uhlí“ platí odbor geologie Ministerstva životního prostředí a vznikl na popud usnesení vlády z roku 2019 ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje a její následné aktualizace.

V okolí jezera Milada se nacházejí tři ložiska uhlí, jejichž zásoby jsou evidovány v kategorii nebilančních. V ložisku Chabařovice je zhruba 121 milionů tun zásob. Pak navazují směrem na západ Modlany hlubina, tam je kolem 108,4 milionu tun, poslední je ložisko Proboštov-Jaroslav, kde je 87,5 milionu tun zásob.

Budínský: V náhradě uhlí jsme se neposunuli ani o milimetr

Ložiska se posuzují podle několika kritérií. „Mezi nimi jsou například geologicko-ložiskové, báňsko-technické, hydrogeologické, inženýrskogeologické a územněekologické faktory. Jejich průřezem dospějeme k tomu, jestli stojí za to zásoby dál chránit, a jestli je tedy nutné bránit územnímu rozvoji tam, kde se ložiska nacházejí,“ popsal Godány.

Významným rozhodovacím parametrem bude podle něj množství zásob a jejich využitelnost podle kvality i přístupnosti k dobývání. Protože neexistují identická ložiska se shodnou kvalitou, úložnými poměry nebo například rozsahem uhelných zásob, bude třeba v případě nejednoznačného zařazení posoudit specifické vlastnosti jednotlivých ložisek nebo jejich částí.

V energetice hrozí průšvih, bijí na poplach svazy

Na základě specifikovaných parametrů ložiska nebo jejich části vzniknou tři kategorie: ložiska nebo jejich části, které splňují požadavky na možné budoucí využití. A tudíž převažuje zájem státu na jejich současném nebo budoucím využit. Potom vznikne kategorie ložiska nebo jejich části, u nichž nelze jednoznačně rozhodnout, zda splňují požadavky na možné budoucí využití. A z tohoto důvodu je nutno provést další práce, vedoucí k jejich přehodnocení. A nakonec to budou ložiska nebo jejich části, které svými parametry nesplňují požadavky na možné budoucí využití. Tedy nejde o ekonomicky využitelné nahromadění vyhrazeného nerostu,“ řekl Godány s tím, že posuzování bude trvat do konce roku 2024. Následně dostanou výsledky příslušné státní orgány, které rozhodnou.

 

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa