Doba čtení:1 m, 58 s
Jaderná elektrárna Dukovany. Foto: ČEZ

Vláda Bohuslava Sobotky dnes schválila Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v Česku (NAPJE), který navazuje na aktualizovanou Státní energetickou koncepci (ASEK). Z plánu vyplývá, že je potřeba neodkladně zahájit přípravu na výstavbu jednoho bloku v obou českých jaderných elektrárnách – v Dukovanech a Temelíně. Plán kritizují ekologové i někteří analytici.

Podle ASEK má jaderná energetika společně s obnovitelnými zdroji hrát důležitou roli v budoucím energetickém mixu Česka, podíl fosilních paliv by měl klesat. Koncepce nakonec nepočítá s výstavbou závodu na finalizaci jaderného paliva v Česku.

„Abychom byli schopni zajistit energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země, je nezbytné zahájit přípravu výstavby jednoho jaderného bloku v lokalitě Dukovany a jednoho bloku v lokalitě Temelín, a to s možností rozšíření na dva bloky v obou lokalitách,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD). Dodal, že zejména z důvodu udržení kontinuity provozu elektrárny Dukovany je z pohledu státu klíčová výstavba bloku v této lokalitě a jeho spuštění do roku 2037.

Kvůli vysoké míře nejistoty ohledně budoucí situace na trhu s elektřinou obsahuje dokument doporučení pokračovat v  procesu přípravy a výstavby nového jaderného zdroje ve dvou fázích. V první fázi je stěžejní uchovat pro ČR všechny potřebné kapacity pro budoucí výstavbu nových zdrojů. To znamená, že je potřeba neprodleně pokračovat v přípravných pracích vedoucích k výstavbě.

Plán obsahuje tři základní varianty financování výstavby. Podle ministerstva průmyslu a obchodu by s přípravou všech prací na výstavbu nových bloků měla pokračovat společnost ČEZ. Právě variantu výstavby pod vedením nové dceřiné společnosti firmy ČEZ označil za nejpravděpodobnější i Mládek. Nedávno ji podpořil i premiér Sobotka. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) prosazuje, aby výstavbu nového bloku v Dukovanech, který podle dřívějších vyjádření politiků zřejmě přijde na řadu jako první, financoval samotný ČEZ.

Přípravy zahrnují především získání všech povolení a uzavření smluv s dodavateli. Stavební povolení by měl ČEZ podle plánu získat zhruba kolem roku 2025. Před vydáním povolení na výstavbu bloků v ceně 250 až 300 miliard korun pak ČEZ státu navrhuje, aby znovu posoudil, zda je opravdu možné jaderné bloky stavět i bez státních garancí.

Na plán bude navazovat předložení studie konkrétního způsobu výstavby nových jaderných bloků v ČR s vybraným obchodně-investičním modelem a ostatními nutnými kroky pro zajištění výstavby s ohledem na zvolený model. Tato studie by měla být vládě předložena do konce prosince.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa