Doba čtení:1 m, 57 s
Změna by měla nastat na začátku příštího roku, vyplývá z materiálu, který včera schválila vláda. Foto: Miloslav Rejha, Wikimedia Commons

Obvodní báňský úřad (OBÚ) pro Liberecký kraj a Vysočinu se sídlem v Liberci bude zrušen. Počítá s tím návrh zákona, jímž se mění zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Změna by měla nastat na začátku příštího roku, vyplývá z materiálu, který včera schválila vláda.

Agendu převezme OBÚ pro Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové, se kterým se zrušený úřad spojí.

Důvodem změny je v prvé řadě ukončení těžby uranové rudy na území ČR, konkrétně na posledním činném dole odštěpného závodu Geam v Dolní Rožínce, který spadal do působnosti Obvodního báňského úřadu v Liberci. Z této skutečnosti nutně vyplynuly úvahy směřující k hospodárnějšímu výkonu státní báňské správy. Druhým důvodem je snaha o úsporu nákladů na výkon státní báňské správy,“ řekl za Český báňský úřad František Ševčík. Dobývání uranové rudy v Rožné na Žďársku definitivně skončilo po 60 letech v roce 2017. Důl byl v provozu jako poslední ve střední Evropě.

Čtěte také:
V lomu Jiří mají opravený velkostroj KU 800
Německou energetiku zachraňuje uhlí

Státní báňskou správu dosud tvořil Český báňský úřad a osm obvodních báňských úřadů – pro Prahu a Středočeský kraj, pro Plzeňský a Jihočeský kraj, pro Karlovarský kraj, pro Ústecký kraj, pro Královéhradecký a Pardubický kraj, pro Jihomoravský a Zlínský kraj, pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj a zmiňovaný OBÚ pro Liberecký kraj a Vysočinu. Důvodová zpráva materiálu uvádí, že počet systemizovaných, tj. služebních a pracovních, míst v orgánech státní báňské správy činil k 1. lednu loňského roku 195, z toho 136 míst služebních.

Přestože chystaná změna se mimo jiné projeví ve snížení celkového počtu pracovníků státní báňské správy, propuštění se neuvažuje žádné: snížení bude dosaženo přirozenou cestou – odchodem některých pracovníků do důchodu. Většina dosavadních zaměstnanců bude i nadále vykonávat svou práci v Liberci, kde se předpokládá vznik personálně redukovaného detašovaného pracoviště Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina,“ dodal Ševčík.

Český báňský úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky. Státní báňská správa zajišťuje vrchní dozor zejména nad hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem, nakládáním s výbušninami, požární ochranou v podzemí a nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. Je rovněž správcem úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa