Doba čtení:3 m, 6 s
Hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Foto: hnutikoa.cz

Karlovarský kraj a představitelé Sokolovské uhelné a sesterské SUAS GROUP žádají vládu, aby ponechala zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony v zákoně o investičních pobídkách. Z připravované novely má podle nich zmizet výjimka, podle níž investoři nemuseli v těchto regionech splnit podmínku směřování dvou procent nákladů do výzkumu.

Podle kraje i představitelů energetické společnosti by se tím výrazně omezily možnosti přilákat do postižených regionů investory, uvádí kraj a SUAS ve společném prohlášení.

Zároveň se změnou zákona o investičních pobídkách by se podle kraje a firmy mělo upravit související vládní nařízení, které určuje podmínky pro získání pobídky. „Snažíme se dlouhodobě změnit život v regionu k lepšímu, přilákat co nejvíce investorů, vytvořit konkurenční prostředí, které by nahrávalo navyšování dosud nízké průměrné mzdy, a zastavit odliv mladých z regionu. Z Fondu spravedlivé transformace máme teď navíc příležitost získat finance na další rozvoj území, včetně přípravy moderní infrastruktury průmyslových zón právě pro nové investory a firmy. Novela zákona o investičních pobídkách by výrazně limitovala šanci nabídnout lidem další pracovní uplatnění,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN).

Skutečný plynový test přijde až příští zimu

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí jako důvod zrušení výjimky to, že by již nadále do strukturálně postižených regionů nemířily firmy nabízející práci s nízkou přidanou hodnotou a neatraktivními mzdami. V případě, že novela vejde v platnost, ale do našeho uhelného kraje nezamíří se svým podnikatelským plánem zřejmě vůbec nikdo,“ zdůrazňuje Kulhánek, který rovněž adresoval dopis ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (za STAN). Vyjádření ministerstva ČTK zjišťuje. O vyjádření nesouhlasu se zrušením výjimky směrem k vládě bude jednat také Rada hospodářské a sociální dohody Karlovarského kraje – krajská tripartita.

Největší zaměstnavatel v regionu, Sokolovská uhelná a skupina SUAS GROUP, je mimo jiné nositelem strategického projektu „Sokolovská investiční a green development“, který byl vybrán k financování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Smyslem projektu je především příprava využití průmyslových a rozvojových zón na Sokolovsku.

Díky tomu by mohla v oblasti postižené těžbou vznikat nová průmyslová odvětví, nové pracovní příležitosti a došlo by k všestrannému rozvoji infrastruktury,“ uvedl k projektu předseda dozorčí rady společnosti Sokolovská uhelná a skupiny SUAS GROUP Pavel Tomek. Příprava projektu podle něj nyní vrcholí, jsou za tím stovky hodin práce a nemalé náklady. Výsledkem má být zájem investorů, zaplnění průmyslových zón, rozvoj tradičních průmyslových odvětví s vyšší přidanou hodnotou a nastartování nových průmyslových odvětví reflektujících novodobé trendy, včetně s nimi souvisejícího výzkumu a inovativních řešení.

Ceny energií klesají. Už na tom můžou zákazníci vydělat?

Zrušení výjimky pro investory přicházející do uhelných regionů, které chystá vláda, jde ale přímo proti našim snahám o transformaci, přeměnu Sokolovska a celého kraje, a je velmi negativním signálem jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční investory,“ dodal Tomek. Podle něj by se tím omezila šance pro Karlovarský kraj odpoutat se z posledních míst národních statistik, zejména v průměrném výdělku, ve vzdělanostní a věkové struktuře.

Průměrná mzda zaměstnanců Karlovarského kraje je podle statistických dat nejnižší mezi kraji. S téměř 35 000 korunami za měsíc zaostávají za celorepublikovým průměrem asi o 4900 korun, za Prahou s nejvyššími výdělky pak o 13 700 korun. Nezaměstnanost v kraji byla v lednu s mírou 4,5 procenta čtvrtá nejhorší v republice po Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji.

Novelizací zákona se má urychlit proces schvalování investičních pobídek vládou, která by nově rozhodovala o pobídkách velkých investorů, ostatní pobídky by řešila jen vybraná ministerstva. „Společně však žádáme vládu, aby zvážila dopady, které by přineslo konkrétně zrušení výjimky pro investiční pobídky směřující do strukturálně postižených regionů, a svůj záměr přehodnotila. Jsme připraveni k debatě o novele zákona a velmi bychom ocenili, kdybychom k ní byli přizváni,“ dodal hejtman Kulhánek.