Doba čtení:3 m, 57 s
Podle Jiřího Gavora jsme snad nejhorší období už přestáli, pokud nebudeme uvažovat globální katastrofické situace. Foto: iUHLI

Dodavatelé energií mají první nabídky s fixací pod úrovní cenového stropu. Vyplatí se je využít? Na co si dát pozor? To vysvětluje energetické analytik společnosti ENA Jiří Gavor.

Na energetickém trhu to v posledních týdnech vypadá překvapivě pozitivně. Velkoobchodní ceny plynu i elektřiny klesly a někteří dodavatelé už zareagovali s nabídkami pod vládním cenovým stropem. Co se teď vlastně na trhu děje?

Plyn je výrazně otopové médium, a velký význam vždy hraje průběh teplot v topné sezóně. Zatím nám počasí velmi přálo, na což nelze pořád spoléhat. Přesto současná úroveň zásob plynu, zhruba dvojnásobek stavu oproti stejné době minulého roku, a rychlé tempo výstavby nových kapacit na dovoz zkapalněného plynu dávají slušné předpoklady, že současnou topnou sezónu přečkáme bez nutnosti odběrových omezení.

Daří se nám také omezovat spotřebu plynu i elektřiny, což snižuje poptávku a tím ceny. Úspor bylo dosaženo napříč všemi sektory. Každý si asi trochu snížil tepelný komfort, když dostal účet za energie. Nebývale také vzrostl zájem o investice do úsporných opatření a do nových technologií jako jsou tepelná čerpadla nebo fotovoltaika, tam se počet instalací meziročně zvýšil na více než trojnásobek. To je pozitivní stránka celé energetické mizérie.

Studie: Na Green Deal není dostatek surovin

U elektřiny se přidává další důležitá skutečnost. Pomalu, ale jistě se uvádějí do provozu dočasně odstavené francouzské jaderné elektrárny. Kvůli zanedbané údržbě a poruchám byla totiž půl roku v odstávce polovina jaderné flotily Francie, což vyhnalo ceny elektřiny v loňském roce velmi vysoko.

Začátek tohoto roku je také velmi příznivý pro výrobu elektřiny z větrných elektráren. Ty mají v energetickém mixu ČR velmi malý podíl, nicméně v západní Evropě jsou již jedním z nejvýznamnějších zdrojů. A když hodně fouká v Severním moři, tak to zvyšuje nabídku a snižuje ceny na propojeném trhu s elektřinou i u nás.

Vyhráno ale ještě zdaleka není. Situace ve světě není stabilní a o energetice to platí zrovna tak. Globálním faktorem, který ovlivní poptávku po všech komoditách, bude vývoj ekonomické situace, především v Číně. Její současné problémy snižují poptávku po energiích a tím i ceny. Pokud se Čína rozjede, tak zase budeme muset přeplácet obchodníky se zkapalněným plynem, abychom část jejich tankerů přesměrovali do evropských terminálů. A nezapomínejme, že přestože ČR se závislosti na ruském plynu již zbavila, stále ještě proudí přes Ukrajinu do Evropy denně kolem 30 – 40 milionů kubíků plynu a ještě větší množství přes Turecko na Balkán. Při další eskalaci konfliktu na Ukrajině se tyto dodávky mohou zastavit a samozřejmě každý výpadek se okamžitě projeví na trhu.

Čížek: Bezemisní energetiku nemáme z čeho postavit

Současné velkoobchodní ceny jsou ale natolik příznivé, že někteří dodavatelé začínají nabízet termínované kontrakty s fixací ceny, která je již pod vládním stropem. A pokud je cena příznivá a období fixace je pouze na jeden rok, tak bych neváhal. Při delší fixaci se bohužel spotřebitel vystavuje riziku, že ve druhém a zejména třetím roce bude platit zbytečně více a nebude moci využít levnější nabídky.

S postupem času bude nabídka dodavatelů určitě ještě pestřejší a já doufám, že soutěž o zákazníka se mezi dodavateli zase naplno rozběhne. Při podpisu nové smlouvy je ale vždy na místě rozvaha. U dlouhodobého osvědčeného dodavatele bych se nějakých podrazů nebál, každý seriózní obchodník si hlídá dobré jméno. Pokud ale zákazník jedná se zprostředkovatelem a o dodavateli nic neví, tak radím nespěchat. Zejména u delších fixovaných smluv bych doporučil pečlivě si přečíst ustanovení o smluvní pokutě v případě předčasného ukončení závazku, aby penalizace nebyla příliš vysoká. A taky by si zákazník měl ohlídat, že mu může být nabízena smlouva sice na dobu určitou, ale bez garance ceny. To bych nebral.

Hodně se v poslední době také mluví o spotových cenách, tedy těch, které kopírují pohyb cen elektřiny a plynu na burze. Spotové ceny se mohou rychle a výrazně měnit, a tak to není zrovna ideální produkt pro tradiční domácnosti, které preferují stabilitu. V období, kdy očekáváme spíše snižování velkoobchodních cen a před cenovými šoky jsme chráněni cenovým stropem, na nich ale spotřebitelé vydělávají. Obava, aby se spotové ceny v těchto podmínkách příliš nerozšířily, byly jedním z důvodů vedoucích vládu k dočasnému zákazu spotových cen pro nové zákazníky, pokud nejsou vybaveni průběhovým měřením spotřeby, to znamená „chytrými“ elektroměry. Věřím ale, že právě rozšiřování průběhového měření, což vytváří podmínky pro aktivní ovlivňování spotřeby, přinese v budoucnu vyšší zastoupení spotových produktů v nabídkách dodavatelů.

Myslím, že nejhorší období jsme snad už přestáli, pokud nebudeme uvažovat globální katastrofické situace. Čekám lepší ceny než loni a doufám, že si zákazníci budou moci zase vybírat. A to bude dobrá doba porozhlédnout se po trhu a ušetřit na faktuře.