Doba čtení:1 m, 34 s
Mlžná stěna. Foto: VÚHU

V hnědouhelných lomech bývá vysoká prašnost, kterou se těžařské firmy snaží omezovat. Například Vršanská uhelná u skládkového stroje USSK 3 využívá takzvanou mlžící stěnu. Je tvořena šesti sedmimetrovými sloupy, na jejímž vrcholu jsou umístěny mlžící jednotky s oscilací. Serveru iUHLI.cz informace poskytl Výzkumný ústav hnědého uhlí (VÚHU).

Stěna je díky unikátnímu řešení v provozu celoročně, včetně zimního období. Je plně v automatickém provozu a bývá spouštěna vždy při směru větru na obec Čepirohy. Zařízení ale umožňuje i ruční spuštění, například při zakládání uhlí na skládku.

Zařízení se spouští ve chvíli, kdy je splněno několik základních parametrů. Záleží na směru i rychlosti větru a také vlhkosti vzduchu. Výhodou mlžné stěny je skutečnost, že z jednotlivých sloupů není voda rozstřikována pouze v jednom směru. Zařízení, která na vrcholcích stožárů vytváří „vodní mlhu“, se zároveň otáčejí.

Obrovskou výhodou mlžné stěny je možnost jejího celoročního využití. Voda se ve chvíli, kdy jí není zapotřebí, ze sloupů automaticky vypouští. V zimě tak nedochází k zamrzání,“ doplnil Vlastimil Moni z VÚHU.

VÚHU se prašností na hnědouhelných lomech zabývá přibližně čtyři roky. Nejen z pohledu měření, kde má více než 30leté zkušenosti, ale i z pohledu vlastní likvidace prachu v místě vzniku. Zaměřuje se především na přesypy pásové dopravy, skládky uhelných produktů a technologická zařízení pro zakládání prašných materiálů.

Při likvidaci prašnosti v místě vzniku jsou využívány dva základní principy. Za prvé mokré odprášení pomocí rotačních atomizérů. Za druhé takzvané suché odprášení na přesypech pásové dopravy, a to jak dálkové pásové dopravy, tak technologické pásové dopravy.

Při využití mokrého odprášení musí být provedena atomizace (rozprašování) vody. Atomizace je rozpad kapaliny do kapek, čehož lze lze dosáhnout několika způsoby. VÚHU při svých aktivitách začal využívat způsob mokrého odprášení pomocí rotačních atomizérů. Zpočátku to bylo mlžící zařízení anglické firmy PROBE. Zkušenosti vedly VÚHU k vývoji vlastního rotačního atomizéru.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa