Doba čtení:2 m, 35 s
Veřejné projednávání státní energetické koncepce, které se uskutečnilo 21.11. 2013. Foto: MPO

Aktualizovaná verze státní energetické koncepce (ASEK) je téměř hotová. Tým autorů v čele s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Pavlem Šolcem čeká už jen na dokončení analýzy dalšího rozvoje jaderné energetiky v Česku. Ministerstva průmyslu a financí mají příslušný návrh předložit vládě do konce letošního roku. Napsal to týdeník Ekonom.

”Vůle stavět nové jaderné bloky jednoznačně převažuje. Rýsuje se i shoda na tom, že jeden blok bude umístěn v Temelíně a druhý v Dukovanech,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) v říjnu na setkání s novináři. Zároveň přiznal, že chybí jeden zásadní ”detail“. Tedy shoda s ministerstvem financí na vládních garancích, jež by společnosti ČEZ nebo jinému investorovi, případně konsorciu, zajistily návratnost stamiliardových nákladů.

Hnědé i černé uhlí bude postupně své pozice v české energetice ztrácet, ale ještě v roce 2040 se s ním při výrobě elektřiny i tepla počítá. Nové uhelné bloky sice již téměř jistě nevzniknou, vláda chce podporovat už jen vysokoúčinné zdroje, které využijí minimálně 60 procent tepla nespotřebovaného při výrobě elektřiny k vytápění.

Hlavní priority zůstávají stejné. Pokud možno nezvyšovat závislost na dovozu paliv a energií, více diverzifikovat import ropy a plynu, omezit energetickou náročnost české ekonomiky a také zajistit kvalifikovanou náhradu energetických expertů a techniků odcházejících do penze. Z poslední verze materiálu již zmizel sporný požadavek, aby ČR dlouhodobě vyvážela až 20 procent vyrobené elektřiny.

Místo pevně daných podílů jednotlivých primárních zdrojů na výrobě elektřiny navrhuje ASEK koridory, v nichž se má česká energetika pohybovat. V roce 2040 by tak jaderné elektrárny měly pokrýt 46 až 58 procent výroby elektřiny, obnovitelné zdroje 18 až 25 procent, uhlí 11 až 21 procent a zemní plyn pět až 15 procent.

Nová koncepce počítá s obnovitelnými zdroji. Hovoří se o nejméně 30procentní úspoře tepla při vytápění budov, o rozmachu malých decentralizovaných zdrojů včetně solárních panelů na střechách nebo o náhradě uhelných kotlů v domácnostech za ekologicky přijatelnější způsoby vytápění.

Z textu ASEK vyplývá, že nové jaderné bloky bude Česko potřebovat až po roce 2030. Mezi roky 2022 až 2037 bude třeba spustit dva až tři jaderné bloky mezi lety, protože bude nutné nahradit dožívající reaktory v Dukovanech i staré uhelné elektrárny na severozápadě Čech.

Podle Šolce se bude rozhodovat mezi jádrem a plynem. S ohledem na energetickou bezpečnost i přínos pro český průmysl vycházejí jaderné reaktory lépe než plynové elektrárny. „Dokud v této zemi bude průmysl, budeme potřebovat i velké zdroje energie,“ upozornil Šolc. Zemní plyn podle autorů ASEK dominantní roli v české energetice nezíská. Hlavním důvodem jsou ekonomické faktory. První velký paroplynový zdroj, který letos zprovoznil ČEZ v Počeradech, je v provozu jen výjimečně. Podíl plynu v elektroenergetice přesto poroste díky rozvoji kogenerace a mikrokogenerace – tedy společné výroby elektřiny a tepla – přímo v místě spotřeby.

I když vláda schválí aktualizovanou koncepci energetiky koncem letošního nebo počátkem příštího roku, její trvanlivost je značně nejistá. Okolní prostředí se totiž neustále mění. Alternativou je reagovat na neustálé změny přicházející z Evropy i jiných částí světa a znění koncepce neustále přepisovat, napsal týdeník Ekonom.