Doba čtení:2 m, 7 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Pro zhruba čtvrtinu domácností napojených na soustavy zásobování teplem se ceny tepla příští rok většinou nezmění, nebo bude nárůst zcela minimální. Teplárny, které spalují domácí hnědé uhlí, očekávají cenový růst do pěti procent. Díky letošnímu teplému počasí lidé dostanou při vyúčtování záloh zpět vysoké přeplatky. Na svých webových stránkách to uvedlo Teplárenské sdružení ČR, které u svých členů a ostatních výrobců tepla pravidelný průzkum předpokládaného vývoje ceny tepla. Do průzkumu se zapojili dodavatelé zásobující teplem ve 167 městech a obcích zhruba 1,2 milionu bytů. To jsou asi čtyři pětiny celkového počtu dálkově vytápěných bytů v Česku.

„Pro čtvrtinu domácností napojených na teplárny mám dobrou zprávu: teplo jim pro příští rok nezdraží buď vůbec, nebo bude růst ceny naprosto minimální. V případě tepláren využívajících hnědé uhlí bude navýšení do pěti procent,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Vývoj ceny v roce 2015 bude podle Teplárenského sdružení záviset na druhu paliva a řadě lokálních faktorů. Teplárny využívající zemní plyn, černé uhlí nebo biomasu v řadě případů nebudou ceny zvyšovat vůbec nebo jen mírně do tří procent.

V případě tepláren, které vyrábějí teplo z domácího hnědého uhlí, lze očekávat nárůst ceny tepla kolem tří procent (16 Kč/GJ), v případě tepláren s doposud nejnižšími cenami do pěti procent. Teplo vyrobené z hnědého uhlí zůstane i nadále nejlevnější, i když rozdíl oproti ceně ze zemního plynu se v posledních letech postupně zmenšuje. Při průměrné spotřebě tepla by mohly roční náklady na teplo z uhelných tepláren v příštím roce stoupnout asi o 300 až 500 Kč. Ale s vyúčtováním za rok 2014 budou teplárny odběratelům vracet za teplo přeplatky, které budou i několikanásobně vyšší. Průměrně by domácnosti díky teplému počasí mohly letos ušetřit tři až pět GJ tepla, což je mezi 1750 až 3000 Kč.

V ceně tepla vyrobeného z hnědého uhlí se kromě ceny paliva a úspor tepla u odběratelů začínají projevovat investice do snižování emisí. Splnění přísných emisních limitů od roku 2016 je v případě využití hnědého uhlí spojeno s nejvyššími náklady. Vliv má i cena povolenky na emise skleníkových plynů, jejíž cena meziročně vzrostla v korunách o více než polovinu. Teplárnám se také snižuje množství bezplatně přidělovaných povolenek na výrobu tepla.

Vzhledem k tomu, že nárůst ceny tepla se bude týkat především hnědouhelných tepláren s doposud nejnižšími cenami, zůstane i v příštím roce zachována cenová konkurenceschopnost dálkového vytápění v naprosté většině lokalit. V několika lokalitách s relativně vyšší cenou tepla se dokonce předpokládá její snížení, uvedlo Teplárenské sdružení ČR.