Doba čtení:1 m, 53 s
Britský parlament wikipedia-org
Brexit by pravděpodobně oslabil libru a tím prodražil i dovoz uhlí. Foto: wikipedia.org

Aktuální referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii, nebo o jejím odchodu (tzv. Brexit) si lze vzít jako záminku, či oslí můstek ke krátkému pohledu na vývoj spotřeby černého uhlí v Británii.

Křivka spotřeby černého uhlí opsala od roku 2010 oblouk, jak je patrno z grafu č.1. Po propadu hospodářské aktivity v průběhu finanční a ekonomické krize mohla nejprve růst díky určitému ekonomickému oživení.

Čtěte také:
V Británii zavřou další uhelnou elektrárnu
Británie pohřbí uhlí, vsadí na plyn a jádro

Větší příklon Britů k řešení klimatických otázek, přijetí související politiky a zavedení uhlíkové daně v roce 2013 v podobě, jak je známa dnes, dolehly spolu s menší dynamikou ekonomického růstu Británie na spotřebu uhlí v létech následujících, a to i přes rekordně nízké tržní ceny uhlí.

Uhlíková daň a stárnutí uhelných elektráren vedou k jejich zavírání nebo ke změně jejich orientace na spalování biomasy. V každém případě následoval výrazný pokles poptávky, spotřeby uhlí.

Graf č.1
brexit1

V témže grafu je zachycena rovněž skutečnost, že Británie pokrývala a pokrývá svou spotřebu černého uhlí převážnou měrou dovozem. Nabízí se tak otázka, možná trochu uměle vykonstruovaná, nakolik by osud importů černého uhlí do Británie mohl být ovlivněn případným Brexitem.

Geografická struktura dovozů černého uhlí v loňském roce, která je zachycena v grafu č.2, dává odpověď. Dominantním dovozcem uhlí do Velké Británie je Rusko, Kolumbie a Spojené státy; uhlí ze zemí Evropské unie představuje jen malý zlomek.

Ostatně nelze přepodkládat, že by Brexitem byly existující obchodní vazby zásadně dotčeny; obchod je silnější. To spíše vývoj měnového kurzu a často předpovídané oslabení britské libry by v případě, že se země rozhodne z Evropské unie odejít, mohlo dovozy o něco prodražovat včetně dovozu uhlí. Klíčovým faktorem pro budoucnost britského uhlí zůstane uhlíková daň a politika přechodu britské energetiky k využívání nízkoemisních zdrojů a zde hraje již nyní podstatnou roli zejména energie větru.

S černým uhlím, které má své uplatnění hlavně ve výrobě elektřiny, se zatím v omezené míře počítá zhruba do roku 2025.

Graf č.2
brexit2

Mohlo by vás zajímat:
Důl Hatfield definitivně končí
Prohlédněte si elektrárnu z obýváku
VIDEO: Uhněte z cesty, jde uhelný obr