Doba čtení:4 m, 0 s
Podle Daniela Procházky jsou technologie Doosan Škoda Power nasazeny v jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Finsku i v už odstavených blocích v Německu. Foto: Doosan Škoda Power

Společnost Doosan Škoda Power se v roce 2021 zařadila mezi tři největší dodavatele parních turbín na světě v rámci dostupného trhu. Se svým jaderným know-how se chce uplatnit i v připravovaném projektu dostavby nových jaderných bloků v České republice. Co může nabídnout a v čem vidí možná rizika, uvedl výkonný ředitel společnosti Daniel Procházka.

Vaše firma dodává část produkce do oblasti jaderné energetiky. Jak je pro vás tento segment významný?

Naše technologie jsou nasazeny v jaderných elektrárnách v České republice, na Slovensku, na Ukrajině, ve Finsku i v už odstavených blocích v Německu. Aktuální výkon námi instalovaných turbín v oblasti jaderné energetiky představuje téměř 10 000 MW – což je výkon odpovídající deseti temelínským blokům. Z celkové historické produkce firmy jde o necelých dvacet procent. Nicméně jaderná energetika je pro nás velmi významný segment a zapojení do současně probíhajícího tendru na nový jaderný zdroj v Dukovanech – a doufejme i do dalších budoucích tendrů v ČR – je pro nás absolutní prioritou. Naše turbíny, které jsou již řadu let bezpečně provozovány na prvním a druhém bloku elektrárny Temelín, jsou shodného konceptu a obdobného výkonu, jaký nabízíme pro nový blok v Dukovanech. Máme tedy perfektní referenci prověřenou stovkami tisíc provozních hodin.

Knotek: Současný „Brusel“ je nepřítelem EU

Jaké další služby či technologie jste schopni na jadernou elektrárnu dodat?

Kromě klasického servisu provádíme i modernizace našich turbín a turbín jiných dodavatelů. Před několika lety jsme například dodali kompletní modernizované vysokotlaké díly pro jadernou elektrárnu Loviisa ve Finsku.

Jsme odborníci na celkový cyklus pára–voda a provozovatelé jaderných elektráren využívají naše služby i k servisu a zlepšení provozu ostatních komponent, jako jsou kondenzátory, regenerační ohříváky nebo systém napájecí vody. S využitím spolupráce s dalšími společnostmi z České republiky provádíme i modernizace systémů řízení a kontroly.

Ministr průmyslu Síkela vloni na jaře uvedl, že účast českých podniků na stavbě reaktoru může dosáhnout až 65 procent. Schopnost českých firem podílet se v tomto procentu na dodávkách potvrzuje i analýza zpracovaná Aliancí české energetiky pro MPO. Jak vidíte aktuálně situaci – máte dostatečné záruky, že české firmy nebudou v tendru „obejity“?

Záruky bohužel nemáme. Nicméně díky těmto proklamacím a jednáním se zadavatelem a zástupci vlády věříme, že při hodnocení nabídek bude jedním z hlavních kritérií posouzení toho, nakolik jednotlivý uchazeč zvažuje využití českého průmyslu a jaké právě on poskytuje záruky, že tomu tak v době realizace skutečně bude. Samozřejmě že nabídky českých dodavatelů musejí být konkurenceschopné jak po technické, tak po ekonomické stránce. Měl by se ale také brát zřetel na bezpečnost provozu po dobu následujících 50 až 70 let. A jedním z hlavních parametrů bezpečnosti je i teritoriálně blízko zajištěný servis a případná modernizace zařízení. My máme například na jaderných elektrárnách tým zkušených inženýrů a díky krátké vzdálenosti našeho výrobního závodu jsme schopni okamžitě reagovat v případě nutnosti většího servisního zásahu. To platí nejen pro Temelín, ale i naše další instalace v Dukovanech, Mochovcích nebo Jaslovských Bohunicích. To, že český průmysl může zajistit při dostavbě nových jaderných bloků v České republice 65 procent dodávek, se také snaží prosadit Aliance české energetiky, která sdružuje největší české dodavatele v energetice a jejímž jsme také členem.

Potenciálních dodavatelů turbín v rámci dostavby NJZ je více. Proč by si vítěz tendru měl vybrat právě vaši společnost?

Odpovím jednoduše: máme vše, co by měl mít stabilní partner nejen pro generálního dodavatele, ale i pro budoucího provozovatele. Jsme silná tradiční společnost s vhodným a dlouhodobě prověřeným produktem a technickým řešením zajišťujícím dlouhodobý bezpečný a efektivní provoz. Známe místní technické a legislativní prostředí a máme dostatek zkušeností s výstavbou velkých projektů v ČR. Jsme schopni poskytnout okamžitý servis – ten provádíme dlouhodobě a prokázali jsme to i ve složitém období nedávné pandemie, kdy by byl zásah zahraničního dodavatele velice obtížný.

A nakonec: jsme úspěšní po celém světě ve složitém konkurenčním prostředí. Je nepředstavitelné, že bychom nedostali příležitost dokázat naše schopnosti i na domácím trhu.

Velkým tématem v současnosti je i výstavba malých modulárních reaktorů – SMR. Podílíte se také na těchto projektech?

Ano, vidíme v této technologii potenciál. Nikoliv jako alternativu nových bloků, o kterých se v současné době hovoří v České republice nebo v Polsku, ale jako doplněk do energetického mixu a možnou náhradu za dosluhující uhelné bloky.

V současnosti se připravují projekty různých velikostí – a některé nejsou až tak malé, jak vyplývá z názvu SMR, ale mají výkon podobný současným dukovanským blokům. Nicméně abych odpověděl na váš dotaz, jsme schopni dodat turbínu a další služby nejen na malé jaderné reaktory, ale i na projekty s velikostí desítek MW.