Doba čtení:3 m, 30 s
Na Dole Darkov se má vybudovat celkem 79 hrází, z toho 40 už je hotových. Foto: wikipedia.org

Během loňského roku závod DARKOV pokračoval v likvidačních pracích na převzatých dolech v podzemí i na povrchu v souladu s usnesením vlády ze září 2020. Hlavním úkolem závodu DARKOV je zajistit bezpečný útlum, legislativní i technické podmínky a celkově efektivní likvidaci dolů v Moravskoslezském kraji. Práce probíhají s ohledem na budoucí rozvoj jednotlivých lokalit.

Závod DARKOV provedl na dolech ČSA a Darkov v Karviné, kde skončila těžba v únoru 2021, ekologické vyklizení technických zařízení a uzavírání nepotřebných větrních okruhů pro zeštíhlení větrní sítě a údržby obslužných provozů. Důlní pole se postupně uzavírá hrázemi a v současné době se provozuje z původních zhruba 109 km chodeb na obou dolech asi 53 km, tedy zhruba 50% je uzavřených. Na Dole ČSA se má stavět celkem 85 uzavíracích nebo opěrných hrází, z toho 41 už je postavených. Na Dole Darkov se má vybudovat celkem 79 hrází, z toho 40 už je hotových. Celkový počet hrází ale nemusí být konečný. Změnám v proudění větrů v podzemí se zároveň musí postupně přizpůsobovat i provoz hlavních ventilátorů na povrchu dolů.

Pracovníci závodu DARKOV kromě stavění hrází zajišťují větrání dolů, čerpání důlních vod, prohlídky a údržby jam a těžních zařízení a také degazaci. Na Dole ČSA se odsává cca 20 000 m3 100% metanu za 24 hodin, na Dole Darkov cca 15 000 m3 100% metanu za 24 hodin (po přepočtení). Jak práce postupují, je potřeba rovněž průběžně připravovat příslušnou dokumentaci a vyřizovat legislativní náležitosti.

DIAMO bude testovat využití tepla z haldy

Na konci října závod DARKOV dokončil studii případného obnovení těžby v návaznosti na žádost krajské tripartity a vyhrocenou energetickou situaci v Evropě. Studie potvrdila, že obnovení těžby na Dolech ČSA a Darkov by bylo možné, ale technicky náročné, příprava by stála okolo 10 miliard korun a trvala by 6 let. Těžit by se pak dalo 14 let, ale aby nebyla těžba ztrátová, musela by se prodejní cena uhlí pohybovat nad 7700 Kč za tunu. Zapotřebí by na to bylo postupně přes 2 tisíce kvalifikovaných pracovníků s praxí v dole.

Také na dalších převzatých dolech (Lazy, Staříč, Frenštát) pokračovaly přípravy likvidace a v souladu se schválenými plány zajištění dolů se plnily povinnosti související s provozem a bezpečností dolu. Nepřetržitě probíhá intenzivní degazace důlního pole Staříč. Postoupilo se také v legislativní přípravě jednotlivých fází likvidace dolů, veškerá povolení potřebná k provedení likvidace dolů jsou vyřízena.

Prováděla se údržba movitého a nemovitého majetku, třídění a šrotování nepotřebného materiálu a probíhají také demolice nepotřebných a zchátralých objektů. Největšími demoličními projekty roku 2022 byly bourání úpravárenského komplexu na Dole Lazy (běží od září dosud) a demolice povrchových objektů v bezpečnostním pásmu jámy III/6 vč. těžní věže na Dole Paskov – Chlebovice (loni v únoru).

Na Dole Lazy byly zasypány dvě jámy a je zahájen zásyp jámy třetí zpevněným zásypem. Zasypána také byla jáma na Dole Doubrava Sever. Jámy na Dole Staříč a Dole Frenštát se mají zasypávat letos v létě. Aktuálně probíhá návoz zásypového materiálu (celkem 214 tisíc tun) na Důl Frenštát. Materiál pro zásyp Staříče je již navezen a připraven.

Přestavba areálu Dolu Frenštát by mohla začít po roce 2024

Budoucí využití dolů

Závod DARKOV spolupracuje s MS krajem a jeho společností Moravskoslezské investice a development (MSID) na budoucím využití areálů dolů. DIAMO ve spolupráci s MSID zpracovalo plány s určením možností využití areálů dolů. Cílem je k transformaci území přistoupit komplexně, koordinovaně a v souladu s memorandem, podepsaným v dubnu 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Zpracované master plány slouží jako základ pro přípravu projektů, které území oživí a dají mu novou energii i smysl a pomohou tak transformaci regionu.

Nejintenzivněji probíhají přípravy transformačního projektu CÉRKA v areálu Dolu Frenštát. Je dokončená rozsáhlá studie proveditelnosti a obec Trojanovice se státním podnikem DIAMO společně připravili proces převodu pozemků a staveb v areálu dolu a okolí na obec, aby mohla žádat o dotace z Fondu spravedlivé transformace.

Společně s MSID se připravují i podklady pro předání Dolu Gabriela, kde chce kraj vybudovat místo pro setkávání lidí POHO Park, který se má stát centrem pohornické krajiny.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa