Doba čtení:1 m, 35 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Ministři se po několika měsících budou opět zabývat Státní energetickou koncepcí. Tvorba koncepce by se měla v budoucnu sjednotit a standardizovat. Vyplývá to z nařízení, které na své zítřejší schůzi projedná vláda. Doposud nebylo vymezeno, co má koncepce obsahovat ani jaké ukazatele má sledovat.

Nařízení stanovuje časový rámec, na který se má do budoucna koncepce zpracovávat. Nově je to na 25 let, a to z důvodu zajištění jejího souladu z časového hlediska. Takové období lze považovat za optimální výhled z pohledu dlouhodobého plánování v energetice a s ohledem na délku investičních cyklů a realizaci velkých investic, hlavně v oblasti síťové infrastruktury a velkých zdrojů energie.

Důvodem návrhu je standardizace formy zpracování energetické koncepce, stanovením obsahu a způsobu zpracování koncepce, obsahu a struktury analytických podkladů.

Čtěte také: Ministři schválili energetickou koncepci

Dalším důvodem je nutnost specifikovat obsah územní energetické koncepce. Ta má také obsahovat vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství s cílem prověřit možnosti jejich budoucího využití .

Účelem územních energetických koncepcí je stanovení cílů v rámci základních vymezených oblastí nakládání s energií na úrovni krajů a hlavního města Prahy. I ty mají nově určovat rámec na 25 let, protože dosud obsahovaly výhled pouze na 20 let. Nově je navíc nebudou muset zpracovávat statutární města, povinnost zůstane pouze krajům a Praze.

„Státní energetická koncepce z roku 2004 byla již v mnohém překonána a nereflektovala množství událostí, které se v energetickém sektoru a v evropské ekonomice udály. Přijetí její aktualizace bylo potřebné i s ohledem na plnění Evropských cílů,“ uvedl po schválení koncepce v květnu ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) s tím, že nová podoba koncepce umožní ČR dostát těmto závazkům především s ohledem na klimaticko-energetickou politiku EU.

Mohlo by vás zajímat:
Koncepce připomíná přistání Marťanů
Topolánek: Schválení koncepce je jen začátek
Koncepce nevyřešila uhelnou otázku