Doba čtení:2 m, 30 s
Ilustrační foto: Imagio.cz

Hlavní překážkou hospodářského úspěchu Evropské unie v globální konkurenci není levná pracovní síla v Číně nebo Indii, obchodní omezení mezi Evropou a USA ani příliš velká závislost na dovozu ropy a plynu. Je jí především Evropská unie samotná. V Hospodářských novinách (HN) na to upozornil generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš.

Evropa disponuje velmi vzdělanou společností. V mnoha oblastech technologického pokroku dokáže obstojně držet krok a často udávat směr. Oproti jiným koutům světa má obrovskou výhodu ve své různorodosti. Starý kontinent má však také obrovský talent svůj potenciál neustále omezovat a svazovat svou rozmanitou pestrost regulacemi. A v nelehké ekonomické situaci, kdy stále panuje velká nejistota, si pod sebou podřezávat vlastní větev.

„Jako energetik musím zmínit oblast, které se každodenně s plným úsilím věnuji. Politika Evropské unie jak v energetice a ochraně klimatu, tak v povolovacích a environmentálních opatřeních dnes nepřispívá naší konkurenceschopnosti na globálních trzích, právě naopak,“ uvedl Beneš. Negativně bohužel ovlivňuje prosperitu, zaměstnanost a blahobyt lidí žijících v Evropské unii. Zejména díky zásahům Bruselu je dnes cena elektřiny v Evropské unii dvojnásobně vyšší než v USA. S takto nastaveným startovním handicapem se pak těžko konkuruje…

Průmyslové podniky, zejména v odvětvích s energeticky náročnými provozy, jaké mají například cementárny nebo papírny, neomezuje v exportu ani tak vývoj kurzu koruny, jako právě cena elektřiny, která je pro ně nejdražším vstupem. Rozhodující slovo v tom, jak bude vypadat evropská energetická politika, mají velké státy, zejména Německo a Francie.

Česká republika však do těchto jednání aktivně vstupuje se snahou najít v energetice taková řešení, která vyhoví mantinelům a cílům definovaným Evropskou unií a zároveň nepřinesou další zvyšování ceny elektřiny pro koncové spotřebitele. Jedním z nich mohou být energetické úspory, pro které se v domácnostech ale i v podnikatelském sektoru nabízí velký prostor. Právě investice do nových energeticky úspornějších technologií jsou cestou, jak můžeme zvyšovat svou konkurenceschopnost, a jsou tedy i cestou k větší prosperitě.

„Na první pohled se může zdát paradoxní, když zde jako zástupce jedné z největších energetických společností v Evropě propaguji, aby firmy spotřebovávaly méně elektřiny, kterou my vyrábíme. Přes toto krátkozraké vidění trhu jsme se však v ČEZ dávno přenesli. V energetických úsporách vidíme velký obchodní potenciál,“ míní šéf ČEZ. Podle něj totiž spočívají v chytrých řešeních realizovaných na klíč pro firmy i pro domácnosti, počínaje navržením projektu a instalací a konče financováním investice, která k úsporám vede. Toto je oblast, které se ČEZ čím dál intenzivněji věnuje.

„Jsem opravdu přesvědčen o tom, že energetická efektivita může podpořit podnikání a přispět k zajištění konkurenceschopnosti naší země i celé Evropy. Pro Českou republiku to navíc platí dvojnásob – vzhledem ke struktuře tuzemské ekonomiky leží největší potenciál úspor energie v oblasti průmyslu. České průmyslové podniky mají ve srovnání se Západem v efektivním využívání energií mnohem větší rezervy, tím pádem tak mohou svou pozici jen a jen výrazně vylepšit,“ naznačil Beneš.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Foto: ČEZ

 

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa