Doba čtení:2 m, 18 s
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) není cílem dosáhnout úplného zastavení těžby. Jde o to, aby se dobývalo za takových podmínek, které budou znamenat co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. Foto: Facebook ANO

Polsko podle ministerstev životního prostředí a zahraničí a Libereckého kraje slíbilo brzkou odpověď na české požadavky pro případné pokračování těžby v hnědouhelném dole Turów, který leží v bezprostřední blízkosti českých hranic. Vyjádřit by se mělo už tento týden. Pro ČR je zásadní příslib hrazení veškerých dalších nákladů, které Česku v souvislosti s činností vzniknou.

Koncem září česká strana podala kvůli rozšiřování dolu podnět k Evropské komisi. Je přesvědčena, že Polsko v souvislosti s prodloužením a rozšířením povolení těžební činnosti nesplnilo povinnosti vyplývající ze čtyř evropských směrnic i přímo ze smlouvy o Evropské unii. O záležitosti před dvěma týdny poprvé jednali společně zástupci Česka, Polska a Evropské komise.

Čtěte také:
Česko podalo k EK podnět kvůli Turowu
Poláci v tichosti rozšiřují důl na hranicích

Česko opakovaně žádalo, aby Polsko nepokračovalo v další těžební činnosti v dole Turów, dokud nebude zajištěno a prokázáno, že se tak děje v souladu s požadavky unijní legislativy a že se v důsledku těžby nezhoršuje životní prostředí, zejména co se týče hladiny podzemních vod v Česku.

Polská strana přislíbila konkrétní reakce na naše požadavky, včetně termínů, a to již v průběhu příštího týdne. Na jejich základě se rozhodneme, jak bude pokračovat naše vzájemná komunikace dál,“ uvedl náměstek ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž. „Porušení unijního práva ze strany Polska je v řadě ohledů podle nás zřejmé. Pokud se nedohodneme na mimosoudním řešení, bude nás muset rozsoudit Soudní dvůr EU,“ dodal náměstek ministra zahraničí a zmocněnec ČR pro jednání u Soudního dvora EU Martin Smolek.

Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) uvítal, že polská strana dnes přislíbila vybudovat protiprachový a protihlukový ochranný val. Za Polsko se dnešního jednání zúčastnili zástupci ministerstva klimatu a životního prostředí i skupiny PGE, jež důl a elektrárnu Turów vlastní.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) před dvěma týdny zopakoval, že Česko má od Polska jen dílčí informace k prodloužení těžby v dole Turów a že není jeho cílem dosáhnout úplného zastavení těžby. Jde mu o to, aby se dobývalo za takových podmínek, které budou znamenat co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí, a aby Polsko převzalo zodpovědnost za náhrady za škody, které by Česku kvůli pokračování těžby pravděpodobně vznikly.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE tam chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské úřady v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužily společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.