Doba čtení:3 m, 19 s
Platby za emisní povolenky dostávají Sokolovskou uhelnou do červených čísel. Foto: wikipedia.org Ben Skála

Těžařská společnost Sokolovská uhelná (SU) v závěru loňského roku oznámila, že začne s plánovaným útlumem těžby. S tím souvisí i odchod zhruba tisícovky zaměstnanců. Propuštění lidé se mohou těšit alespoň na slušné odstupné.

Zajišťuje jim ho kolektivní smlouva uzavřená pro letošní rok. „V ní je zakotveno slušné odstupné pro ty, kteří budou muset naše řady opustit,“ řekl novinám HGN předseda Sdružení odborových organizací SU Jan Smolka.

Podle něj není výhled firmy do roku 2020 optimistický. „Příčinou jsou poplatky za emisní povolenky a další odvody, které mají negativní dopad na region i budoucnost těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Jak jsme byli vedením informováni, tyto problémy vyvrcholily a vrcholí přípravou na určité omezení provozů Sokolovské uhelné. První část, která se připravuje, je zastavení provozu plynárenské větve na výrobu energo plynu a jeho dalšího zpracování pro výrobu elektrické energie. Mělo by k tomu dojít v červenci a už nyní je jasné, že to bude mít vliv i na ostatní provozy. SU je navzájem technologicky provázaná, od těžby až po zpracování, takže se to dotkne nejen zpracovatelské části, ale dojde k omezení těžby uhlí. To bude mít za následek postupné snižování stavu zaměstnanosti v celé SU,“ vysvětlil Smolka.

Čtěte také:
Uhelná komise připraví 3 cesty útlumu
Uhlí musíme mít čím nahradit, shodli si Brabec s Toplánkem

Odstupné ve výši dvanácti platů

V současné době se vše připravuje, vytypovávají se zaměstnanci z jednotlivých provozů, kterých by se uvedené omezení zpracování i těžby v budoucnu dotklo. To se promítlo i na celopodnikové konferenci, kde se odboráři zajímali o přípravu a schválení odstupného v případě nuceného odchodu zaměstnanců z firmy.

„Na podobné případy pamatuje kolektivní smlouva pro letošní rok. V ní je zakotveno slušné odstupné pro ty, kteří budou muset naše řady opustit. Byla to pro odbory stěžejní otázka. Podali jsme zaměstnavateli návrh na odstupné až po dvanáctinásobek měsíční mzdy. To se podařilo a naše návrhy v kolektivní smlouvě na rok 2020 jsme nejen obhájili, ale už s vedením podepsali. Nyní se snažíme zaměstnancům vysvětlovat, že zaměstnavatel měl zájem udržet stav zaměstnanosti, dokud to bylo ekonomicky alespoň trochu únosné. Nyní následuje poslední krok, kterým je rozvázání pracovního poměru a vyplacení odstupného podle platné kolektivní smlouvy. Není to pro nás nic příjemného a musíme s tím umět žít,“ uvedl Smolka, který si marně vybavuje, kdy se Sokolovské uhelné naposledy přihodila taková událost a musela propouštět.

Firma si poradila i při nenadálém skluzu zeminy do bývalé šachty Družba, ve které pracovalo tisíc horníků. Postupně byli z Družby převedeni do ostatních provozů, aniž by musela firma dát jedinou červenou kartu. „Bohužel, v současnosti to již nelze, platby za emisní povolenky nás dostávají do červených čísel, a s tím se firma už neumí vyrovnat, aniž by omezila určitý provoz a snížila tak platby za emisní povolenky hlavně do budoucna,“ vysvětlil Smolka.

Průměrná mzda 37 329 korun

„Rok 2020 je pro firmu, odbory i zaměstnance zlomový. Spolupracujeme se starosty okolních obcí a měst. Hledáme možnosti nabídek práce pro naše zaměstnance, kteří budou nuceni odejít. Cílem je mít seznam pracovních míst, aby se lidi mohli, až přijde čas, rozhodovat, zda využijí nabídky ostatních zaměstnavatelů. Snažíme se předejít dalšímu odlivu lidí z nejmenšího kraje v České republice. Kraje s nejnižším průměrným výdělkem v republice. To ale neplatí pro největšího zaměstnavatele v Karlovarském kraji, kterým je právě Sokolovská uhelná. Podle kolektivní smlouvy na letošní rok jsme opětovně vyjednali zaručený nárůst o 1000 korun proti dosažené výši v roce 2019.  V letošním roce bychom měli podle kolektivní smlouvy dosáhnout průměrné mzdy ve výši 37 329 korun. Takže i přes ohromné potíže, které před námi jsou, se odborům v Sokolovské uhelné podařilo nasmlouvat kromě obvyklých benefitů velice solidní růst zaměstnaneckých mezd včetně nadstandardního odstupného pro odcházející zaměstnance,“ uzavřel předseda Sdružení odborových organizací SU Jan Smolka.

Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje