Doba čtení:2 m, 11 s
Nyní jsou v lomu Jiří nasazeny dva technologické celky pro těžbu skrývkových řezů. Foto: wikipedia.org

V roce 2023 vytěžila Sokolovská uhelná (SUAS) 3,4 milionu tun uhlí a 7,5 milionu krychlových metrů skrývky. V komplexu ve Vřesové a v Elektrárně Tisová (ETI) se za loňský rok vyrobilo 1,75 terawatthodiny (TWh) elektrické energie a z obou těchto výrobních komplexů firma dodala více než 2200 terajoulů (TJ) tepla odběratelům v Karlovarském kraji. Těžba klesla a výroba elektřiny stoupla.

Se snižující se těžbou počítá SUAS i v dalších letech, zároveň navyšuje výkon obnovitelných zdrojů energie, v první fázi zejména z fotovoltaických elektráren.

V roce 2022 firma vytěžila 3,8 milionu tun uhlí a přes šest milionu krychlových metrů skrývky. Výroba elektřiny v roce 2022 činila zhruba 1,5 TWh. Postupné snižování těžby uhlí vyvolal především nárůst cen emisních povolenek, nižší poptávka po uhlí i uvalení ekologických daní na spalování uhlí. V roce 2024 se předpokládá vytěžení maximálně 5,8 milionu kubíků skrývky a 3,2 milionu tun uhlí. „Jak dlouho se ještě bude těžit, to záleží na mnoha faktorech, ale při současném klesajícím trendu výše těžby by došlo k ukončení těžby mezi roky 2032 až 2035,“ uvedl člen představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group Pavel Francisko.

Sokolovská uhelná: Letos zisk, příští rok velká nejistota

Nyní jsou v lomu Jiří nasazeny dva technologické celky pro těžbu skrývkových řezů. V létě se ukončí zakládání skrývky na vnitřní výsypku Jiří a všechny hmoty budou zakládány do zbytkové jámy lomu Družba. To zajistí i stabilitu svahů tohoto bývalého lomu.

Proces útlumu těžby úzce souvisí s transformací Sokolovské uhelné do skupiny SUAS Group a s nutností orientovat se na nová průmyslová odvětví. Zároveň se těžební a energetická společnost výrazným dílem podílí na transformaci celého regionu. „Transformace regionu je nevyhnutelná, jejím výsledkem by mělo být to, že se s podporou Evropské unie a podporou státu, jakož i s podporou místních samosprávných územních celků, podaří zlepšit životní podmínky lidí, kteří v regionu žijí, přilákat nové obyvatele, nabídnout jim pracovní příležitosti v nových moderních oborech, zvýšit úroveň vzdělávání, zdravotnictví, bydlení a dalších oblastí. Sokolovsko a celý kraj má obrovský potenciál, žije tady celá řada velmi schopných lidí a byl bych rád, kdyby je následovali další,“ doufá předseda dozorčí rady skupiny SUAS Group a Sokolovská uhelná Pavel Tomek.

Posledním provozovaným lomem Sokolovské uhelné je nyní lom Jiří. Vznikla v 60. letech minulého století, kdy se původně hlubinný důl Jednota přeměnil na lom Jednota. V 70. letech se zvýšily požadavky na těžbu uhlí po výstavbě kombinátu ve Vřesové k nasazení velkostrojové těžební technologie.