Doba čtení:3 m, 28 s
North Goonyella je hlubinný metalurgický uhelný důl, který se nachází v queenslandské oblasti Bowen Basin. Důl se může pochlubit zásobami uhlí v objemu více než 70 milionů tun. Foto: Peabody

Důl na koksovatelné uhlí North Goonyella, který byl v roce 2018 uzavřen kvůli požáru, bude brzy znovu otevřen. Vlastník dolu, americká uhelná společnost Peabody Energy, vynaloží na opětovné zprovoznění dolu více než 760 milionů australských dolarů (více než 11,5 miliardy korun).

North Goonyella je hlubinný metalurgický uhelný důl, který se nachází v queenslandské oblasti Bowen Basin. Důl se může pochlubit zásobami uhlí v objemu více než 70 milionů tun. Společnost Peabody rovněž získala nedaleké uhelné ložisko, díky němuž se očekává, že životnost dolu North Goonyella přesáhne 25 let, napsal server safetowork.com.au.

Náhlý požár

V září 2018 zastavila stoupající hladina metanu v podzemním dole North Goonyella provoz. Zaměstnanci dolu a bezpečnostní regulační orgány se několik týdnů snažili stabilizovat hladinu plynu, ale úsilí bylo neúspěšné. Uhelná sloj se samovolně vznítila a způsobila požár, který důl značně poškodil a způsobil, že zůstal pět let uzavřen.

Uhelné požáry jsou známé tím, že se poměrně snadno rozhořívají a intenzivně hoří, což představuje pro záchranné služby značný problém. Kromě nebezpečí, které představuje samotný požár, se při hoření uhlí uvolňuje řada nebezpečných plynů, jako je oxid uhelnatý, oxid dusičitý a oxid siřičitý, což představuje značné riziko pro pracovníky.

Austrálie bude i v budoucnu sázet na uhlí a plyn

Naštěstí byli pracovníci z North Goonyella evakuováni z místa události v prvních dnech, než došlo k hoření plynu.

V rozhovoru pro ABC Science v roce 2014 hovořil bývalý ředitel Centra pro bezpečnost a zdraví v těžebním průmyslu na Queenslandské univerzitě profesor David Cliff o některých problémech spojených s požáry uhlí.

Na rozdíl od dřeva má uhlí, když se rozžhaví, obrovskou tepelnou hmotnost, kterou je velmi těžké uhasit,“ řekl. Cliff dodal, že požáry uhlí mohou být vyvolány jak vnějšími zdroji tepla, jako je otevřený oheň, tak i samovznícením při oxidaci uhlí. K tomu druhému došlo v případě North Goonyella.

Samovolné hoření je dobře známý jev. Uhlí je velmi reaktivní na kyslík a vytváří oxid uhličitý, který vytváří teplo. Jak se uhlí zahřívá, dostane se nakonec na teplotu plamene a to uhlí začne hořet,“ řekl Cliff.

V podzemním prostředí, jako je North Goonyella, jsou tyto problémy ještě složitější. Při předběžném vyšetřování incidentu učinila organizace Resources Safety and Health Queensland (RSHQ) řadu zjištění. Regulační orgán uvedl, že přezkum záznamů dolu naznačuje, že trendům v oblasti plynů nebyla věnována dostatečná pozornost.

Zdá se, že některé klíčové zprávy týkající se plánu větrání dolu, systému plynové signalizace a kontroly zón s rizikem výbuchu nebyly přezkoumány nebo spolupodepsány klíčovými pracovníky, jak to vyžaduje systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví v dole,“ uvedl RSHQ.

Uhelný důl Winchester South dostal od státu Queensland zelenou

Podle regulačního orgánu existovaly důkazy, že některé vrty umístěné hluboko ve vytěžených oblastech nebyly dostatečně utěsněny, což umožňovalo pronikání kyslíku do aktivních částí dolu s potenciálem eskalovat podmínky pro samovznícení.

V rámci nedávných sanačních prací se společnost Peabody zaměřila na zlepšení ventilace, dopravních systémů, infrastruktury a dalších prvků, aby důl ochránila před budoucím rizikem vzniku plynu a požáru. S ohledem na poučení z požáru v roce 2018 firma uvedla, že důl North Goonyella bude znovu otevřen bezpečněji než kdy dříve. Koncem roku 2023 vstoupila do poškozené důlní zóny báňská záchranná služba Queenslandu (QMRS), aby posoudila, zda důl odpovídá bezpečnostním předpisům. Po ukončení šetření QMRS oficiálně předá důl North Goonyella vedení společnosti.

Znovuotevření dolu je dobrou zprávou pro místní ekonomiku, neboť se očekává, že důl North Goonyella podpoří stovky pracovních míst. „Snažíme se zajistit co nejvíce pracovních sil, dodávek, zařízení a výroby z místní oblasti,“ řekl generální ředitel North Goonyella Dan Proffitt.

Prezident australské divize společnosti Peabody Jamie Frankcombe uvedl, že ačkoli je před námi ještě spousta práce, těší ho, že North Goonyella je na dobré cestě k první těžbě v roce 2024.

Pro společnost Peabody a celý tým v North Goonyella je to opravdu vzrušující zlomový okamžik, protože děláme velký krok v našem postupném přístupu k obnovení jednoho z nejlepších dolů na produkci uhlí na světě,“ řekl Frankcombe.