Doba čtení:2 m, 57 s
V prvním pololetí letošního roku v OKD oproti loňsku přibylo úrazů. Foto: OKD.

Letošních osmdesát registrovaných úrazů v OKD bylo o třiačtyřicet více než ve stejném loňském období a evidovaných přibylo třicet (126 oproti 96). Také bohužel došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu zaměstnance dodavatelské organizace při plenění důlního díla za porubem.

V hodnocení úrazovosti za první pololetí tohoto roku se odrážely složité důlní podmínky na pracovištích ČSM-Jih a ČSM-Sever. V prvním čtvrtletí ji značně ovlivnila příprava porubního bloku 401 206/1, ve druhém pak těžba v porubu 463 200/1, uvedl pro Měsíčník Horník vedoucí odboru bezpečnosti Břetislav Pukowski.

„V řeči čísel to znamenalo zhoršení všech statistických parametrů. Úrazová četnost vzrostla z loňských 12,21 na letošních 28,02, frekvence výskytu úrazů z 25,48 na 44,13 a úrazová závažnost z hodnoty 12,87 na 22,84. Zjednodušeně můžeme říci, že za pololetí máme stejně úrazů jako za celý loňský rok,“ konstatoval Pukowski.

„Skokanem“ druhého čtvrtletí byl v lize úrazů úsek R1, který v porubu 463 200/1 za poslední tři měsíce registroval dvanáct úrazů. A za pololetí celkem patnáct.

„Náročnost hornicko-geologických i klimatických podmínek, nekázeň a rutina si vybraly svou daň. Čtyřiašedesát ze všech případů bylo registrováno zaměstnanci provozu rubání a příprav. Ve srovnání s minulým rokem došlo ke zvýšení počtu úrazů v produktivních provozech rubání a ražby o 230 %. Porušování předpisů vztahující se k vykonávané práci se podílelo patnácti procenty na celkové úrazovosti zaměstnanců,“ popsal vedoucí odboru bezpečnosti. Ke klidu v myslích kolegů podle něj navíc nepřispěla ani nejistota spojená s předpokládaným útlumem hornictví.

Diamo začalo do areálu Dolu Frenštát navážet hlušinu

Státní báňská správa u nás provedla tento rok už třicet pět inspekcí a zjistila tři nedostatky,“ řekl Pukowski. Z toho dvě závady byly zjištěny na důlním a jedna na povrchovém pracovišti. Na Dole ČSM se uskutečnily důlní specializované prověrky týkající se nebezpečí zapálení metanu a prevence výbuchu uhelného prachu, přičemž na žádné z desítky profáraných tras inspektoři nenašli nic proti předpisům. Další tři specializované prověrky byly provedeny na povrchových pracovištích.

Méně ale důrazněji se projevovaly otřesové sloje „Za první pololetí roku 2022 jsme v revíru zaznamenali patnáct geomechanických jevů s energií 105 J a vyšší, což bylo o deset méně než v loňské období,“ uvedl vedoucí odboru bezpečnosti. Důlní otřes na ražbě 401 266/1P v únoru a stejně tak – už
ve druhém pololetí – otřes na čelbě 402 246 z 9. července si vyžádal zranění a pracovní neschopnost dalších zaměstnanců.

Sikora: Prodloužení těžby přináší jistotu

Povrchoví v OKD si v roce 2021 vybrali pomyslného „Černého Petra“. V letošním roce se situace výrazně změnila: „Na povrchových pracovištích evidovali jen dva úrazy a neměli žádnou registraci. Vloni to bylo třináct evidovaných a dva registrované úrazy. Provoz úpravny pracoval v prvním pololetí bez hlášených úrazů,“ řekl Pukowski.

Pohyb na pracovišti a pády horniny při ražení To byly podle vyhodnocení nejrizikovější činnosti. Chůze, přecházení a nastupování se podílely na všech úrazech třiceti procenty. „Následoval s šestadvaceti procenty pád horniny a na třetím místě manipulace s předměty a zařízením s jedenácti procenty. Ostatní sledované činnosti se podílí na úrazovosti obvykle do sedmi procent,“ řekl Pukowski.

A kdo byl v prvním pololetí v OKD nejvíc ohrožen úrazem? „Statisticky zaměstnanec kolem věku dvaačtyřiceti let, v 6. nebo 7. kvalifikační třídě s praxí v dole sedmnáct let. Při vzniku úrazu můžeme vyloučit nedostatečnou praxi, kvalifikaci, popř. nedostatečné proškolení. Ani při jednom pracovním úraze nebyl zjištěn vliv alkoholických nápojů nebo návykových látek,“ dodal vedoucí odboru bezpečnosti.