Sikora: Prodloužení těžby přináší jistotu

OKD nyní eviduje značnou poptávku po uhlí. Foto: OKD

Zaměstnanci těžební firmy OKD získali jistotu zachování práce přinejmenším do konce roku 2023. Informace o prodloužení těžby zazněla na tiskové konferenci ministera financí Zbyňka Stanjury a předsedy představenstva OKD Romana Sikory, který aktualitu okomentoval v rozhovoru pro Měsíčník Horník.

Pane předsedo, jak se prodloužení těžby přímo dotkne zaměstnanců těžební firmy?

Zpráva o prodloužení těžby minimálně do roku 2023 přináší jistotu pro všechny zaměstnance naší společnosti. Rozhodující jsou samozřejmě důlní profese. Bez těchto zaměstnanců se prostě neobejdeme. Chci dát těmto lidem jasný signál, že o jejich práci stojíme, vysoce si jí vážíme a usilujeme o to, aby setrvali a podpořili OKD až do úplného konce těžby. Jde nám především o naše kmenové zaměstnance žijící v tomto regionu, se kterým spojili svůj rodinný a profesní život. Až ve druhé fázi, bude-li to nutné, hodláme sáhnout po pracovnících dodavatelských firem. Ale znovu zdůrazňuji, sázíme na naše vlastní kmenové pracovníky. Hlavně jim chceme dát jistotu stabilní, i když časově omezené, práce. Je důležité říct, že nikdo z Vás nepřijde o nároky vyplývající z kolektivní smlouvy OKD při ukončení pracovního poměru z organizačních důvodů.

OKD má za sebou prvních šest měsíců, v jaké kondici je teď firma?

Výsledky hospodaření za období leden až květen (pololetí bude uzavřeno v první dekádě července) jsou poměrně vysoko nad plánem jak v oblasti dosažených tržeb, tak v hospodářském výsledku. I v období nízké těžby druhého čtvrtletí roku, ovlivněné nevhodnými geologickými podmínkami, se nám podařilo dobře zvolenou obchodní politikou v kombinaci s flexibilní činností úpravny vyrobit plánovaný objem uhlí a uspokojit tak naše tradiční zákazníky. Poptávka po našich produktech, zejména v oblasti energetického uhlí, je tak vysoká, že jsme vyprodaní prakticky do konce letošního roku. I světové indexy charakterizující cenový vývoj energetického uhlí trvale mírně stoupají, což nám potvrzuje správnost naší obchodní politiky orientované především na energetiku a potažmo, prostřednictvím našich zákazníků jako jsou VEOLIA Energie CZ či Elektrárna Dětmarovice (EDĚ), na zajištění dostatku tepla a elektrické energie v období blížící se topné sezony. Pokud se tady vrátím k původnímu dotazu, pak ano, naše společnost je v pololetí roku 2022 ve zdravé finanční kondici.

OKD prodlouží těžbu uhlí minimálně do konce roku 2023

Odráží se na chodu firmy válečná situace na východě?

Válečná situace v Evropě rozpoutala něco, co lze přirovnat k „importní horečce“. Vzhledem k zastavení dovozu uhlí z Ruska přes Polsko se okamžitě projevil akutní nedostatek uhlí ve střední Evropě. Všechny velké energetické a ocelářské firmy se snaží za každou cenu získat prostor v přístavech a zajistit si uhlí např. z JAR, Kolumbie, USA a jiných, do dnešních dnů netradičních zdrojů. Toto zcela výjimečné období však vede k přetížení logistických cest a je v tuto chvíli prakticky nemožné dovézt si uhlí v potřebném objemu a hlavně čase na svou skládku. Do prekérní situace se dostávají i společnosti, které počítaly s nákupem polského uhlí. Poláci si totiž své uhlí chrání pro vlastní potřeby. Nezbývá jim, než rovněž zkusit dovézt uhlí ze západních končin. Jak moc se jim to podaří, uvidíme. Rozhodně to nebudou mít jednoduché, protože v samotném Polsku bude pro místní potřeby chybět v letošním roce 8 až 10 mil. tun uhlí. Na druhou stranu nám nedostatek uhlí zapříčiněný současnou situací dává tržní příležitost dodávat hlavně tuzemským firmám a podpořit naši energetickou soběstačnost.

Ceny prakticky všeho letí nahoru, pomáhá to OKD?

Pomáhá při prodeji, ale škodí v oblasti nákupů, například hajcmany nakupujeme o 30 % dráž než tomu bylo na začátku letošního roku. To samé platí pro veškeré ocelářské výrobky, ale také i pro dřevo, pryž, energie a služby. Zvláštní kapitolu pak představuje transport. Všichni dopravci žehrají na vysoké ceny pohonných hmot a elektrické energie a nezapomínají nám s železnou pravidelností navyšovat cenu za logistické služby. Takže dostat naše uhlí třeba do Srbska dnes pro nás představuje o 40 % vyšší zátěž než tomu bylo před rokem. Naštěstí, jak už jsem zmínil, preferujeme tuzemské zákazníky, ale i zde je situace nelehká. Neobvykle vysoká inflace nás nutí myslet i na naše zaměstnance, schválili jsme navýšení přídavku na dovolenou o 4násobek denního průměrného výdělku, který byl vyplacen ve mzdě za květen 2022. I toto navýšení se samozřejmě projeví ve vyšších mzdových nákladech. Nicméně naši zaměstnanci jsou pro fungování naší společnosti klíčoví a chtěli jsme jim před nadcházejícími dovolenými poděkovat za jejich usilovnou práci.

Rozkvět ctí havířské tradice už 121 let

V září proběhnou tradiční Hornické slavnosti OKD. Uctíte památku obětí hornického povolání a také chystáte hudební program pro širokou veřejnost. Jaký je váš vztah k hornickým tradicím?

Jsem rád, že se opět sejdeme s našimi zaměstnanci mimo firmu a strávíme spolu neformálně celý den na tradičních Hornických slavnostech OKD. Dopoledne uctíme památku našich horníků, kteří nevyfárali a položili hornickému povolání nejvyšší oběť. Poté se přesuneme do parku Boženy Němcové, kde bude připraven hudebně zábavný program pro veřejnost. Já osobně jsem příznivcem této akce, vždy jsem se s rodinou zúčastnil. I když jsem v minulosti nebyl přímo spjat s OKD, ale šachtou v Polsku, cítil jsem se a stále cítím patriotem našeho „rázovitého“ regionu a hornické tradice tedy mám rád. Vždyť co lépe charakterizuje Karvinsko, než hornictví a dlouholeté tradice s ním spojené. Zvu tímto všechny spolupracovníky, kteří budou mít možnost, aby přišli a společně se pobavili u příležitosti tohoto pro hornický stav důležitého svátku a tak se alespoň na jeden den odpoutali od každodenních starostí a povinností