Doba čtení:57 s
Na přelomu července a srpna bylo opravené soustrojí turbonapájecího čerpadla uvedeno do provozu. Foto: Sev.en Energy

Neplánovanou generální opravu mají za sebou v Elektrárně Chvaletice. Do provozu se vrací soustrojí turbonapájecího čerpadla TN30 bloku č. 3, které muselo být na podzim loňského roku odstaveno kvůli překročení chvění čerpadla nad přípustné hodnoty a nebezpečí vážného poškození zařízení.

Soustrojí je hlavním zdrojem vody pro napá jení kotle 210MW bloku o jmenovitém výkonu 750 m 3 /hod. a dopravní výšce 3 000 metrů. Odstávka zásadním způsobem nepoznamenala výrobu a provoz výrobního bloku nemusel být nijak radikálně omezen, protože zařízení bylo zastoupeno dvěma elektro napáječkami, které tvoří zálohu turbonapájecímu čerpadlu. Oprava si však vyžádala generální opravu napájecího čerpadla KNE 4.1, jehož výrobcem je olomoucká Sigma Group. Právě zástupci divize Energo této společnosti prováděli převážnou část opravy ve svém mateřském podniku v Lutíně.

Evropa se vrací k uhlí

Na přelomu července a srpna bylo opravené soustrojí turbonapájecího čerpadla opět uvedeno do provozu a zároveň byl schválen nákup záložního čerpadla, aby se v budoucnu v podobné situaci zkrátila doba odstávky na minimum.