Nejvyšší správní soud se zastal Elektrárny Chvaletice

Elektrárna Chvaletice na Pardubicku, která koncem loňského roku přišla o výjimku z emisních limitů, uspěla s kasační stížností. Nejvyšší správní soud (NSS) dnes zrušil rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který pokládal úřední rozhodnutí o výjimce za nedostatečně podložené a obecně zdůraznil princip ochrany životního prostředí.

Ve Chvaleticích nejspíš našli recept na rtuť

Elektrárna Chvaletice, kterou provozuje skupina Sev.en, ve spolupráci s Českým vysokých učením technickým, Vysokou školou báňskou, Západočeskou univerzitou a Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR úspěšně otestovala alternativní aditivum na bázi solného roztoku, které umožní snížit emise rtuti ve spalinách pod požadovanou úroveň.

Chvaleticím zpřísnili emisní limity. V nouzi můžou být mírnější

Krajský úřad v Pardubicích zpřísnil emisní limity elektrárny Chvaletice na oxidy dusíku a rtuť. Jsou nižší, než žádala, mírnější za mimořádných stavů. Výjimku z emisních limitů se elektrárně stále nepodařilo získat, úřad proto v rozhodnutí o změně integrovaného povolení použil limity podle takzvaných závěrů o BAT, které platí od srpna roku 2021.