Doba čtení:2 m, 28 s
Dnes návrh včetně rozdělení výnosů projedná vláda. Foto: wikipedia.org

Výnosy z emisních povolenek si mezi sebou zřejmě rozdělí ministerstvo životního prostředí (MŽP) a ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Je to součástí návrhu novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami a počítá s tím, že veškeré příjmy z povolenek bude muset stát používat na opatření, která budou snižovat nebo kompenzovat důsledky změny klimatu. Dnes návrh včetně rozdělení výnosů projedná vláda.

ČTK to sdělila mluvčí MŽP Veronika Krejčí. Rozdělení výnosů by mělo vyřešit dosavadní rozpor mezi resorty při projednávání nového systému emisních povolenek.

Emisní povolenky, jejichž předpokládaný výnos bude letos kolem 40 miliard korun, nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu.

Návrh revidované novely reaguje na upravenou směrnici EU, která vyžaduje, aby veškeré výnosy z povolenek byly využity na ochranu klimatu. Stát to bude muset unii zřejmě i vykazovat. Dosud musela být takto použita polovina těchto výnosů, v případě zbylých peněz šlo jen o doporučení. Konkrétní příklady opatření, na které bude možné peníze nově využít, návrh nespecifikuje.

Cena povolenek klesla. Kde vezme unie peníze?

Vláda už měla návrh novely na stole v lednu. Kvůli rozporům ministerstev o dělení výnosů, které jsou nyní rozděleny mezi MŽP, MPO a státní rozpočet, ji však kabinet odložil. MŽP, které původní návrh zpracovalo, chtělo peníze zcela pod správu Státního fondu životního prostředí. Odůvodňovalo to tím, že jako gestor pro oblast emisních povolenek musí zajistit jejich účelné využití ve prospěch opatření proti změně klimatu. Proti však bylo MPO, které žádalo příjmy z povolenek do vlastní rozpočtové kapitoly, a to kvůli potřebě financovat provozní podporu existujících zdrojů energie. Ministerstva financí a dopravy pak žádala, aby výnosy byly příjmem státního rozpočtu.

Nyní už upravený návrh překládají MŽP a MPO společně. Část výnosů by podle nového návrhu měla být příjmem kapitoly MPO. „To z ní bude pokrývat kompenzace nepřímých nákladů na povolenky v ceně elektřiny pro podniky, které elektřiny spotřebovávají hodně a jsou obzvlášť ohroženy ztrátou konkurenceschopnosti. A také provozní podporu pro nové obnovitelné zdroje, která bude vždy podléhat schválení meziresortního výboru pro využití prostředků z dražeb povolenek a vládní Rady pro využití výnosů, což by mělo přijít poprvé na podzim tohoto roku,“ uvedla Krejčí.

Návrh novely dále počítá s úpravou celkového množství povolenek pro leteckou dopravu a rozšiřuje systém i na námořní dopravu.

Schvalování novely postupně nabírá zpoždění. Podle původních plánů měla původně platit už od začátku tohoto roku. V případě delších průtahů by mohly Česku za opožděné přijetí úprav hrozit sankce.

Evropský systém obchodování s emisemi ETS je hlavním nástrojem pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.