Lom ČSA: Rekultivace na 2202 hektarech

Bývalý lom Obránců míru. Foto: Severní energetická

Rekultivační proces je závěrečnou etapou báňské činnosti, jejíž povinnost vyplývá z horního zákona. Na území dotčeném hornickou činností lomu ČSA, kde těží Severní energetická, včetně jeho vnějších výsypek bylo k závěru roku 2014 celkem ukončeno 2202 hektarů rekultivací. Informoval o tom list zaměstnanců skupiny Sev.eEn.

Rekultivační práce loni Severní energetická prováděla ve smyslu komplexní úpravy území a územních struktur, a  to podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu ČSA.

Ve společnosti Severní energetická při zahlazování důsledků hornické činnosti pokračují rekultivační práce na ploše 555 hektarů. Rekultivace lomu ČSA pod úpatím Krušných hor jsou řešeny v souladu se záměry dosažení vyváženého krajinného celku s  cílem dosažení ekologické rovnováhy území.

„Značná pozornost je věnována řešení konečné stability bočních závěrných svahů,“ uvedla vedoucí oddělení rekultivací Ingrid Jarošová. Rekultivace probíhají na bývalých vnějších výsypkách lomu ČSA, a to v prostoru bývalého lomu Obránců míru, dále pak na vnější výsypce Růžodolská.

Při rekultivaci jsou zastoupeny všechny druhy rekultivace, tj. zemědělská, lesní, vodní a  ostatní. „Při tvorbě nové krajiny vznikají rozmanitá stanoviště, která zvyšují biodiverzitu  území. Biotopy vzniklé při zahlazování jsou základem pro systém ekologické stability území,“ doplnila Jarošová.Zatím nebyl vložen žádný komentář, buďte první.

Vstup do diskuze