Doba čtení:1 m, 3 s
Bývalý lom Obránců míru. Foto: Severní energetická

Rekultivační proces je závěrečnou etapou báňské činnosti, jejíž povinnost vyplývá z horního zákona. Na území dotčeném hornickou činností lomu ČSA, kde těží Severní energetická, včetně jeho vnějších výsypek bylo k závěru roku 2014 celkem ukončeno 2202 hektarů rekultivací. Informoval o tom list zaměstnanců skupiny Sev.eEn.

Rekultivační práce loni Severní energetická prováděla ve smyslu komplexní úpravy území a územních struktur, a  to podle souhrnného plánu sanace a rekultivace, v souladu s plánem otvírky, přípravy a dobývání lomu ČSA.

Ve společnosti Severní energetická při zahlazování důsledků hornické činnosti pokračují rekultivační práce na ploše 555 hektarů. Rekultivace lomu ČSA pod úpatím Krušných hor jsou řešeny v souladu se záměry dosažení vyváženého krajinného celku s  cílem dosažení ekologické rovnováhy území.

„Značná pozornost je věnována řešení konečné stability bočních závěrných svahů,“ uvedla vedoucí oddělení rekultivací Ingrid Jarošová. Rekultivace probíhají na bývalých vnějších výsypkách lomu ČSA, a to v prostoru bývalého lomu Obránců míru, dále pak na vnější výsypce Růžodolská.

Při rekultivaci jsou zastoupeny všechny druhy rekultivace, tj. zemědělská, lesní, vodní a  ostatní. „Při tvorbě nové krajiny vznikají rozmanitá stanoviště, která zvyšují biodiverzitu  území. Biotopy vzniklé při zahlazování jsou základem pro systém ekologické stability území,“ doplnila Jarošová.