Doba čtení:1 m, 7 s
Parní těžní stroj během opravy. Foto: Důlní noviny

Opravený unikátní parní těžní stroj je novinkou, na kterou v začínající turistické sezoně láká návštěvníky Podkrušnohorské technické muzeum. Na jeho úpravu do podoby, jak vypadal v roce 1891, stejně jako na rekonstrukci strojovny, využilo muzeum prostředky z loňského ročníku Uhelného safari a dotaci od Ústeckého kraje.

„Parní těžní stroj je srdcem našich expozic, navíc se jedná nejen o český, ale také evropský unikát. Proto jsme se chtěli, aby si ho mohli návštěvníci prohlédnout v co nejvěrnější podobě, jak vypadal v době svého vzniku. A díky prostředkům od těžebních společností a kraje jsme opravili i strojovnu, v níž se nachází, včetně střechy a okapů,“ uvedl ředitel muzea Zbyněk Jakš.

Pravidelná podpora Podkrušnohorské technické muzeum získalo výtěžek z Uhelného safari už poněkolikáté. Loni zde peníze od Vršanské uhelné a Severní energetické využili na vznik nové expozice stěnování. Vršanská uhelná navíc muzeu poskytla i prostředky na provoz.

Podkrušnohorské technické muzeum se nachází ve zhruba pětihektarovém areálu bývalého hlubinného dolu Julius III v Kopistech. Patří k nejnavštěvovanějším muzeím v Ústeckém kraji, jen vloni jeho branami prošlo téměř 10.000 návštěvníků. Kromě expozic zaměřených na dobývání uhlí se tu mohou seznámit i historií těžby rud na české i německé straně Krušných hor, výrobou benzinu z uhlí nebo prací báňských záchranářů.