Pokrytectví 2.0

Pověstní uhlobaroni často čelí obvinění z pokrytectví. Že prý jim jde jen o zisk, nikoliv o zaměstnanost a veřejné blaho, jak deklarují. Že je ve skutečnosti nezajímá ta neustále omílaná budoucnost regionu, ale především budoucnost vlastního podnikání.

Oko, které bdí nad Krušnými horami

Když se někde dlouhodobě prohánějí mnohasettunoví drobečkové a převracejí zeminu sem a tam, přilehlému pohoří by se to časem nemuselo líbit. Krajinu je proto potřeba ochránit před možnými sesuvy. O krušnohorské svahy nad hnědouhelným lomem ČSA je v tomto ohledu dobře postaráno.