Pokrytectví 2.0

Pověstní uhlobaroni často čelí obvinění z pokrytectví. Že prý jim jde jen o zisk, nikoliv o zaměstnanost a veřejné blaho, jak deklarují. Že je ve skutečnosti nezajímá ta neustále omílaná budoucnost regionu, ale především budoucnost vlastního podnikání.