Rekultivace

Rekultivace poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu

Rekultivace vracejí plochy po těžbě hnědého uhlí zpátky do života. Na výsypkách vznikají, pole, pastviny, lesy, mokřady i zdánlivě obyčejné louky, na nichž ale žijí vzácní a unikátní živočichové z hmyzí říše. Právě ty teď monitorují vědci z České zemědělské univerzity.


Chladnější počasí přineslo větší úrodu

Chladnější počasí se spoustou srážek přálo zemědělcům. Také ve společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy, která obhospodařuje stovky hektarů luk a polí, jsou s letošními výnosy docela spokojení. Budou mít dostatek krmiva pro skot, který se pase na rekultivovaných plochách v okolí lomů Vršany i ČSA.


Okolí lomu a elektrárny zezelená

Nově realizovaná opatření v okolí elektrárny Počerady a lomu Vršany mají přinést více zeleně a ochladit a zvlhčit klima v blízkosti komunikací. Díky projektům společností Sev.en Energy přibudou v obcích stromořadí, vzniknou nové louky a ulice se budou pravidelně čistit.


Lom Vršany si můžete prohlédnout i od Majáku

V bezprostřední blízkosti turisty oblíbené a vyhledávané rozhledny Maják ve Strupčicích postavili zaměstnanci společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy novou vyhlídku na lom Vršany. Vidět je odtud jak aktivní lom, tak probíhající i již dokončené rekultivace v okolí.


Na rekultivacích zkoušejí zázračnou rostlinu

Zajímavého mezinárodního úspěchu dosáhl vědecký tým ústecké Univerzity J. E. Purkyně, který se zabývá možností využití tzv. marginálních lokalit pro pěstování energetických rostlin. Ty kromě produkce biomasy zároveň zlepšují stav půdy.U Horního Jiřetína probíhá unikátní rekultivace

Moderní rekultivace, která obsahuje přirozeně vzniklé mokřady, rozsáhlé stepní porosty, strmé svahy i plochy takřka bez vegetace vhodné pro život samotářského hmyzu,  v současné době vzniká na obránecké výsypce u Horního Jiřetína. Plocha o výměře bezmála 168 ha se začala měnit v srpnu.  Rekultivaci provádí společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy.


Býci v Záluží se budou mít jako v bavlnce

Společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy, která se kromě řady dalších činností stará také o chov skotu na obnovovaných plochách po těžbě, má v plánu vylepšit zázemí zvířatům, o něž pečuje v areálu v Záluží.


Rekultivace hlásí sklizeno

Letošní sklizeň ze zemědělských rekultivací Sev.en Energy na Mostecku byla vyšší než v předchozích letech. A to navzdory stohlavým stádům muflonů, která pole decimují. Na srážky bohaté léto znamenalo pro stodoly ráj.