Rekultivace

Horníky by v lomech mohli nahradit zemědělci

Po ukončení povrchové těžby hnědého uhlí by prostory dnešních lomů mohli využívat zemědělci. Vedle hydrické rekultivace, kdy se vytěžené jámy postupně zalévají vodou, či zalesňování, jsou právě zemědělské rekultivace jednou z možností, jak využívat desítky kilometrů čtverečních nově vzniklých ploch.Těžní věže nahradili dinosauři

Místa, která v Moravskoslezském kraji ovlivnila těžba černého uhlí, se v posledních 30 letech změnila často k nepoznání. Zmizela řada těžních věží, pustá území prošla rekultivacemi a vznikly tam oddechové oblasti, ale i průmyslové zóny, golfové hřiště nebo dinopark.


Do rekultivací proudí od revoluce miliardy

Do obnovy krajiny po těžbě vložily české firmy od revoluce v roce 1989 miliardy korun, další investice plánují. Na místech, kde se dřív těžilo uhlí, jsou dnes jezera, lesy, louky a spousta živočichů.


Lesnické rekultivace si poradily s kůrovcem

Čtyřicetiletý les na výsypce Obránců míru zachránili lesní hospodáři Severní energetické před kůrovcovou kalamitou tradiční metodou kladením lapáků. Postup, který se na rekultivacích Severní energetické v boji s kůrovcem osvědčil, je k lesu maximálně šetrný a s útoky škůdce si poradí během několika měsíců.


Dříve uhlí, dnes tisíce turistů

Jezero Partwitzer See je součástí Lužických jezer, jedné z největších soustav vodních ploch, které kdy člověk uměle vybudoval. Vzniklo na místě povrchového hnědouhelného dolu a dnes je turistickým magnetem.


U Mostu vyroste nový les

Nový les zakládá tento měsíc společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy. Na výsypky kolem Mostu přibude dvě stě tisíc nových stromů. Do krajiny se navíc vrátí původní druhy. Les pomůže udržet v krajině vodu a budoucím generacím usnadní boj se škůdci.


Díky rekultivacím byly vysázeny miliony stromů

Nedílnou součástí povrchového dobývání uhlí je následná rekultivace krajiny. Od privatizace severočeských hnědouhelných dolů prošlo rekultivací 5000 hektarů a za posledních pět let bylo vysazeno 3,6 milionu stromů.