Rekultivace

Koupaliště a kemp Michal opět otevírá své brány

S nadcházející letní sezónou se otevírá pro návštěvníky i přírodní koupaliště Michal, bývalý zatopený lom vlastněný Sokolovskou uhelnou. Moderní vodní areál s mnoha atrakcemi, kterému se také přezdívá Sokolovské moře, se nachází nedalo Sokolova.


Podle odborníků má rekultivace doplnit i sukcese

Při obnově krajiny po těžbě uhlí je třeba dát větší šanci tomu, aby byla ponechaná samovolnému vývoji. Tento přístup má název sukcese a podle odborníků přináší nečekané výsledky včetně skvělého útočiště pro vzácné druhy zvířat.


Do přírody kolem počeradské elektrárny se vrací koroptve

Pětadvacet párů koroptve polní vypustili myslivci a ochránci přírody do volné přírody v okolí Elektrárny Počerady. Završil se tím dlouhodobý projekt zaměřený na stabilizaci populace drobných druhů zvěře v honitbě Polerady, která ze tří stran obepíná počeradskou elektrárnu.Na Radovesické výsypce je environmentální učebna

Bílinská starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová a generální ředitel SD Ivo Pěgřímek slavnostně otevřeli 21. září na rekultivované vnější výsypce DB učebnu pod širým nebem, která bude sloužit bílinským školákům nejen k environmentální výchově, ale také k poznávání místní fauny a flóry.


Rekultivace vybudovaly park s duší

V centru Vysoké Pece mohou lidé odpočívat ve Skotské vonné zahradě. Přesně v tomto stylu tu společnost Rekultivace ze skupiny Sev.en přebudovala park ze šedesátých let.
Rekultivace poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu

Rekultivace vracejí plochy po těžbě hnědého uhlí zpátky do života. Na výsypkách vznikají, pole, pastviny, lesy, mokřady i zdánlivě obyčejné louky, na nichž ale žijí vzácní a unikátní živočichové z hmyzí říše. Právě ty teď monitorují vědci z České zemědělské univerzity.


Chladnější počasí přineslo větší úrodu

Chladnější počasí se spoustou srážek přálo zemědělcům. Také ve společnosti Rekultivace ze skupiny Sev.en Energy, která obhospodařuje stovky hektarů luk a polí, jsou s letošními výnosy docela spokojení. Budou mít dostatek krmiva pro skot, který se pase na rekultivovaných plochách v okolí lomů Vršany i ČSA.