ČEPS za pololetí vydělal 1,2 miliardy

Výstavba vedení. Ilustrační foto: ČEPS

Čistý zisk společnosti ČEPS, která provozuje tuzemskou přenosovou soustavu, vzrostl v pololetí před zdaněním na 1,2 miliardy korun. Ve srovnání se stejným obdobím je to o zhruba 142 milionů korun více. Na nárůst hospodářského výsledku měla rozhodující vliv úspora proměnných nákladů. Státem vlastněný ČEPS investuje díky vyššímu zisku do spolehlivosti přenosové soustavy. Serveru iUHLI.cz to sdělila mluvčí společnosti Barbora Peterová.

V průběhu druhého čtvrtletí se dispečeři přenosové soustavy potýkali zejména s problémy vysokého napětí. „Způsobila to postupně klesající spotřeba v soustavě hlavně o víkendech a během noci. Vzhledem ke slunečnému počasí byla vysoká výroba ve fotovoltaických elektrárnách a také probíhaly odstávky klasických elektráren,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Vladimír Tošovský.

ČEPS investuje vyšší zisk do spolehlivosti přenosové soustavy

ČEPS se v červnu podílel na vzniku nové aukční kanceláře pro 17 zemí střední a západní Evropy – Joint Allocation Office. Dokončení mezinárodního projektu představuje významný milník při vytváření vnitřního trhu s elektřinou v Evropské unii.

Čtěte také: ČEPS v Hradci u Kadaně staví ochranné transformátory

V pololetí pokračoval ve společnosti ČEPS rozsáhlý rozvoj přenosové soustavy s cílem splnit nové potřeby tuzemských zákazníků i požadavky vyplývající z mezinárodní spolupráce na trhu s elektrickou energií. Na pořízení dlouhodobého nehmotného i hmotného majetku bylo v lednu až červnu 2015 vynaloženo 954,7 milionu korun. „Součástí těchto investic je výstavba nových vedení, posílení kapacity některých vedení stávajících a dokončení přechodu stanic přenosové soustavy na dálkové ovládání. Souběžně se také buduje ochranný systém fyzického zabezpečení objektů elektrických stanic, včetně nezbytné modernizace dispečerských pracovišť,“ shrnul Tošovský.

Konkrétně jsou vytvořeny předpoklady pro zahájení významných staveb, mezi něž patří například rekonstrukce transformovny Otrokovice a výstavba nové transformovny Vernéřov. V červnu byla také slavnostně zahájena stavba PST transformátorů v Hradci u Kadaně. Transformátory s řízeným posuvem fáze omezí velké přetoky výkonu přes Česko ve směru z Německa do Rakouska. Jedná se o první použití této technologie na území ČR. Na valné hromadě bylo odsouhlaseno zdvojení vedení V432/429 Kočín – Přeštice. Pokračuje i výstavba nového vedení propojující rozvodny Horní Životice a Krasíkov, nebo zdvojení vedení 400 kV V410 Výškov – Čechy Střed. Ve všech případech se jedná o významné stavby zvyšující spolehlivost a přenosové schopnosti sítě. Za první pololetí letošního roku bylo přeneseno celkem 32,15 TWh.

ČEPS je výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 41 rozvoden s 71 transformátory převádějícími elektřinu z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 3508 kilometrů s napěťovou hladinou 400 kV a 1910 kilometrů s napěťovou hladinou 220 kV. Ke konci loňského roku měl 506 zaměstnanců.

Mohlo by vás zajímat:
ČEPS loni vydělal více než miliardu
Zácpy se tvoří i na drátech
Přetoky energie z Německa vyšly na 60 milionů