Čína má projekt na podzemní zplyňování uhlí

Společnost SinoCoking Coal and Coke Chemical Industries, která se zabývá zpracováním uhlí a koksu, podepsala exkluzivní smlouvu s čínským Ústavem procesní a zpracovatelské techniky akademie věd a severo-čínským Institutem vědy a technologie. Společně budou zavádět technologii, díky níž bude 21 milionů tun uhlí ze čtyř dolů firmy SinoCoking  převedeno na syngas, tedy čisté hořící palivo (vyvážená čištěná směs CO a H2 plynů).  Při použití této technologie se nebude uvolňovat významné množství oxidu uhličitého a další skleníkových plyny, uvedla firma SinoCoking.

Doly se nachází v provincii Che-nan, které byly kvůli vládním směrnicím uzavřeny po dobu tří let.  Nyní budou ale opět otevřeny a využity způsobem šetrným k životnímu prostředí.

První fáze projektu, který vyjde přibližně na 18 milionů dolarů a je financován především z hotovostních rezerv firmy SinoCoking, má být dokončena v únoru 2015. Měla by mít výnos 60 tisíc metrů krychlových syntetického plynu. Hrubý zisk za rok 2015 by měl dosáhnout 30 milionů až 45 milionů dolarů.

Následující etapy projektu, které mají být dokončeny do konce roku 2016, vyjdou na zhruba 280 milionů dolarů. Očekává se, že výstupní kapacita projektu bude v závislosti na tržní poptávce 880.000 metrů krychlových syntézního plynu za hodinu.  Syngas budou nakupovat hlavně místní energetické, chemické a dopravní společnosti, ale i domácnosti, které spotřebovávají elektřinu v provincii Che-nan.

„Výroba tak obrovského množství nového syntetického plynu, čistého hořícího paliva, zabraňujícího  úniku oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů je, jak se domníváme, hlavní technologický úspěch,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel společnosti SinoCoking Jianhua Lv.