Demolice v areálu Přátelství míří do finiše

Demolice budov bývalé Ústřední třídírny Tisová. Foto: Sokolovská uhelná

Sokolovská uhelná do konce letošního roku ukončí demoliční práce v areálu bývalého závodu Přátelství v Citicích. Z těžebního a zpracovatelského komplexu zůstane jen část využitelných budov. Zbytek uvolní plochu nové průmyslové zóně. Areál v sousedství Elektrárny Tisová se stane jedinou průmyslovou zónou v Karlovarském kraji, která vedle napojení na dálnici bude mít i železniční vlečku. Sokolovská uhelná o tom informovala na svých webových stránkách.

„V současné době už z velkých budov zbývá jen dokončení demolice bývalé hrubé třídírny, a následně přijdou na řadu poslední drobné objekty bývalých skladů a dílen. Cílem pak je kompletní ukončení demoličních prací v letošním roce,“ řekl Josef Kadlec, která má v rámci podnikové divize Těžba na starosti postupnou likvidaci budov v areálu Přátelství.

Demolice jsou o to složitější, že se v areálu mísí různé stavební konstrukce. Od zděných budov, až po železobetonové skelety. Po ukončení bouracích prací bude ještě probíhat separace jednotlivých materiálů a jejich následná recyklace, dodal Kadlec.

V nadcházejících měsících pak bude probíhat postupné odklízení materiálu z demolic. Zájem o výstavbu v areálu Přátelství projevili již první z nich, ale podle předsedy představenstva Sokolovské uhelné Jiřího Pöpperleho si firma bude pečlivě vybírat které z nich do areálu pustí. „Nejsme v situaci, kdy bychom museli areál Přátelství obsazovat za každou cenu. Pro nás je podstatnější, aby zde vyrostlo něco, co nabídne odpovídající pracovní uplatnění pro lidi z regionu. Jednoznačně upřednostňujeme výrobní společnosti před montážní komponentů za minimální mzdu,“ uvedl Pöpperl.

Pro průmyslovou výrobu areál Přátelství předurčují i jeho parametry. Disponuje plochou až 50 hektarů, má potřebnou kapacitu připojení na energetickou přenosovou soustavu, vlastní železniční vlečku nebo možnost připojení na centrální dodávky tepla nebo technologické páry.

Areál závodu Přátelství, ve kterém nová průmyslová zóna vzniká, byl v minulosti jedním z klíčových průmyslových center Sokolovska. Zdejší komplex budov, známý také pod názvem Ústřední třídírna Tisová (ÚTT) vyrostl v letech 1955 až 1960, jako přímý důsledek rozvoje velkolomů v revíru. Rostoucí těžbě totiž nestačily dosavadní kapacity na třídění a zpracování uhlí.

Po dokončení ÚTT revír získal zpracovatelský závod s kapacitou sedm milionů tun uhlí ročně. Zahrnoval mimo jiné také briketárnu, která v průměru vyráběla kolem 550 tisíc tun briket ročně. Její konec ale předznamenaly klesající zásoby briketovatelného uhlí a v roce 1992 se v Tisové přestalo briketovat definitivně. Samotná ústřední třídírna ukončila činnost 31. března 2009.