Doba čtení:1 m, 23 s
V prvním roce projektu se do polí v okolí Počerad vrátili bažanti. Foto: wikipedia.org

Drobným druhů zvěře, jako jsou bažanti, králíci nebo koroptve, se v okolí Elektrárny Počerady daří velmi dobře. Svědčí o tom nové generace těchto živočichů, které se zde vyskytují. Díky nim se tu objevují i další, mnohdy ohrožené druhy zvířat, například dravců.

Před třemi lety vznikl za finanční podpory skupiny Sev.en Energy dlouhodobý projekt zaměřený na stabilizaci populace ohrožených druhů drobné zvěře v honitbě Polerady, která ze tří stran obepíná počeradskou elektrárnu. Podíleli se na něm myslivci, ochránci přírody společně s obcemi Polerady a Volevčice. Jeho cílem byl návrat ohrožených a postupně mizejících druhů drobné zvěře zpátky do přírody,“ popsal myslivecký hospodářJiří Křen.

Síkela schválil půjčky pro EPH a Sev.en Energy

V prvním roce projektu se do polí v okolí Počerad vrátili bažanti, kteří sem byli dovezeni z Francie, kde se ještě daří udržovat původní českou genetickou linii z osmdesátých let minulého století. Následně byli do přírody vypuštěni divocí králíci. Završením projektu bylo na jaře vypuštění padesáti párů koroptví, které měly pomoci podpořit původní populaci zdejších ptáků, ale také oživit jejich geofond. Všechna zvířata se totiž vypouštěla do lokalit, kde se historicky vyskytovala nebo zde dodnes žijí, ale jejich počet se snižuje.

Těší nás, že se druhům, které podporujeme, u nás opět daří. Svědčí o tom třeba poměrně vysoký počet bažantích kuřat, která se objevují na polích kolem počeradské elektrárny. Zároveň se ale za drobnými živočichy stahují i jejich přirození predátoři, takže jsme u nás letos poprvé zaznamenali výskyt luňáka červeného včetně vyhnízděných mláďat, kriticky ohroženého dravce,“ doplnil Křen.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa