Doba čtení:1 m, 9 s
Elektrárna předpokládá, že bude mít po odklonu od uhlí celkový instalovaný tepelný výkon alespoň 450 megawattů (MW). V současnosti celkový tepelný výkon zařízení s kombinovanou výrobou činí 698 MW. Foto: wikipedia.org

Jak vyplývá z dokumentu pro řízení EIA, plánuje vedení elektrárny opustit uhlí a nahradit ho alternativními zdroji v několika krocích. Počítá se s tím, že proces bude završen nejpozději v roce 2030, napsal Pardubický deník.

„Z důvodu zachování výroby a dodávek elektrické energie, zejména tepla, se bude jednat o postupnou přeměnu tak, že jednotlivé náhrady zdrojů budou probíhat postupně a v několika etapách s tím, že jednotlivé etapy se budou časově i věcně překrývat. Celková modernizace zdroje by se měla uskutečnit do konce roku 2030,“ uvádí zpráva EIA.

Jak může Česko zachránit svoji energetiku?

Elektrárna předpokládá, že bude mít po odklonu od uhlí celkový instalovaný tepelný výkon alespoň 450 megawattů (MW). V současnosti celkový tepelný výkon zařízení s kombinovanou výrobou činí 698 MW.

Mezi zdroje, které plánuje elektrárna v budoucnu využívat, by mělo patřit v první fázi spalování zemního plynu, dále pak spalování komunálního odpadu či biomasy nebo instalace fotovoltaických panelů. V dalších letech by pak mohl být vybudován i další provoz ve spalovně.

V první fázi, ke které se mohou nyní vyjádřit i občané a sousední obce do 3. května, se elektrárna soustředí na takzvanou plynofikaci.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa