Greenpeace naruby

Doba čtení:2 m, 4 s

Ilustrační foto: Imagio.cz

Organizace Greenpeace bojuje proti přesídlení Horního Jiřetína, přestože stále opakuje, že je v obci velká prašnost, velká hlučnost, špatné mikroklima. Ústecký kraj má vysoký výskyt oxidu siřičitého (SO2) a přitom je v Horním Jiřetíně na 90 procent starších domů (v Černicích 95 procent), které jsou vytápěny tuhými palivy, což znamená vysoký výskyt SO2.

Nyní je možnost přesídlit Horní Jiřetín a Černice na tři vytypovaná místa v našem kraji. Do Mostu, Lomu u Litvínova nebo do Vysoké Pece na Chomutovsku. V rámci našeho kraje velmi atraktivní místa, o která je velký zájem. Nově postavené domy by byly jak ekonomicky, tak ekologicky na nejvyšší úrovni. Vytápění a ohřev domů by bylo pomocí solárních panelů a tepelných čerpadel země-voda. Tato tepelná čerpadla jsou tepelným zdrojem bez konkurence. Mají 100% bezobslužný provoz a umí dům i chladit. Náklady na středně velký dům jsou zhruba 17.000 korun za rok. Při topení na tuhá paliva jsou náklady přibližně 35.000 Kč za rok a při topení plynem asi 42.000 Kč za rok.

V jiných zemích Evropské unie, například v Německu Strana zelených i ekologické organizace přemístění vesnic podporují, neboť se vytvářejí nová obydlí, která nezatěžují životní prostředí. Hlavním cílem Greenpeace je chránit životní prostředí. Tak proti čemu, nebo lépe řečeno, za co u nás Greenpeace bojují? Za větší náklady na bydlení, za větší prašnost, za větší hlučnost, za horší mikroklima?

I pokud se limity neprolomí, těžit se bude povrchovým způsobem minimálně do roku 2022, dále ještě několik let v hlubině. Rekultivace celého lomu ČSA, tedy zpevnění svahů, tvarování dna a napuštění zbytkové jámy by trvalo minimálně dalších deset let.

Přesídlení obyvatel Horního Jiřetína a Černic by znamenalo i přenesení pracovních míst. Kdo měl hospodu, by měl novou, kdo měl truhlárnu, bude mít také novou, kdo má stavební firmu bude se jeho firma podílet na stavbě nového Horního Jiřetína. Škola, školka, pošta, obchody by byly zapotřebí i v novém Horním Jiřetíně.

Z vývozce elektrické energie se při rychlém útlumu hornictví v Ústeckém kraji brzy staneme dovozcem nekvalitního uhlí (s vysokým výskytem síry tzn. vysokým výskytem SO2) z Německa. Důsledkem spalování tohoto uhlí bude mnohem horší ovzduší, než jaké zde máme nyní.

Každý se na prolomení limitů dívá izolovaně a jen ze svého osobního hlediska. Na prvním místě by se měla těžební společnost předem dohodnout s majiteli nemovitostí v zájmovém území těžby a dát jim takovou nabídku, aby je přesvědčili.

Ing. Zdeněk Bezchleba