Doba čtení:2 m, 55 s
Společnost Severočeské doly vznikla v roce 1994 spojením Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina. Foto: ČEZ

Od 1. září 2022 bude možné topit uhlím jen v moderních kotlích splňujících příslušné normy v oblasti účinnosti a emisí. Toto opatření nepředstavuje v žádném případě konec spalování hnědého uhlí, vysvětlila v rozhovoru pro Hornické listy vedoucí odboru podpory obchodu Severočeských Dolů (SD) Jana Bomberovičová.

Jak bude vypadat situace stopením v kotlích na tuhá paliva po roce 2022?

V návaznosti na snižování emisí se u nás podmínky prodeje kotlů postupně regulují od roku 2012. Už před osmi lety tak začal platit zákaz prodeje kotlů spadajících do třídy 1 a 2. Do konce roku 2019 si jednotlivé státy EU mohly upravovat podmínky prodeje samy. Postupným zpřísňováním pravidel jsme se dostali v roce 2020 do situace, že v celé EU od 1. ledna letošního roku platí nová směrnice, která je závazná pro všechny členské státy bez výjimek. Jedná se o tzv. Ekodesign – nejpřísnější verzi pravidel prodeje nových kotlů, která kdy v EU platila. Modely, které Ekodesign splňují, se mohou prodávat dále. Kotle neplnící tyto přísné požadavky musejí být staženy z trhu. Jaké kotle bude možné pořídit po roce 2022? Podle normy ČSN EN 3035:2012 se kotle dělí do tříd 1–5, dle jejich účinnosti a emisí. Parametry kotlů jsou měřeny při 100% a 30% jmenovitém výkonu. Podle dosažených měřených výkonů je kotel zařazen do příslušné kategorie. V současné době je zakázán prodej kotlů třídy 1 a 2. Od 1. září 2022 se tyto kotle nebudou smět provozovat. Kotle 1 nebo 2, bez ohledu na to, zda jako palivo budou používat dřevo nebo uhlí, se vystavují riziku pokuty až 50 tisíc korun. Stát dal majitelům těchto kotlů vykazujících negativní vliv na životní prostředí lhůtu 10 let, aby je nahradili jinými, modernějšími a ekologičtějšími zařízeními. Proto vznikly kotlíkové dotace, které rozdělí více než 10 miliard korun na výměny zdrojů tepla v domácnostech.

Čtěte také:
Starostka: Hornická tradice v Bílině stále existuje
Severočeské doly koupí nové rypadlo za miliardy

Lze tato opatření chápat jako vytlačení uhlí z trhu?

Důležitá je zpráva, že všechna výše uvedená omezení a zákazy se nevztahují na hnědé uhlí jako palivo. Cílem legislativy není omezovat spalování uhlí, ale ukončit veškerý provoz kotlů třídy 1 a 2, bez ohledu na to, jestli v nich lidé topí dřevem nebo uhlím. Moderní kotle na uhlí splňující podmínky Ekodesignu se mohou používat tak dlouho, dokud bude uhlí dostupné. To se týká zejména nejmodernějších automatických kotlů na uhlí, které dosahují při spalování nižší emise, než běžné kotle na kusové dřevo s ručním přikládáním. Podle vyjádření ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, budeme v ČR uhlí potřebovat, dokud nebudou rozšířeny kapacity jaderných elektráren o další bloky. Využívání jednoho z našich produktů – kvalitního Bílinského nízkosirnatého uhlí – je zakotveno ve strategickém dokumentu ČR v oblasti energetiky – Aktualizované státní energetické koncepci. Kvalita a cenová dostupnost tuzemského energetického paliva znamenají další perspektivní uplatnění bílinského uhlí. Kotle na uhlí splňující Ekodesign se tak mohou bez omezení provozovat v dalších letech.

Kolik tun tříděného uhlí vyprodukovaly Severočeské doly, respektive Doly Bílina, v loňském roce, a jaký je podíl SD na produkci hnědého uhlí v ČR?

Tříděného uhlí z těžební lokality Doly Bílina v sortimentu kostka 2 a ořech 1, 2 se prodalo 1,8 mil. tun. Z tohoto množství pak připadl rovný jeden milion na domácnosti. V loňském roce Severočeské doly vytěžily celkem 20,4 mil. tun hnědého uhlí, což představovalo 55% podíl na produkci hnědého uhlí v ČR.