Doba čtení:2 m, 9 s
Provozovatel elektrárny žádá o výjimku, protože k dosažení limitů by byla nutná investice 1,4 miliardy korun. Foto: Sev.en Energy

Krajský úřad Olomouckého kraje přerušil řízení o výjimce z limitů ochrany ovzduší pro elektrárnu Chvaletice na Pardubicku. Provozovateli dal lhůtu 90 dnů od doručení na doplnění podkladů podle požadavků ministerstva životního prostředí (MŽP).

Úřad v Olomouci rozhoduje o výjimce kvůli námitce systémové podjatosti pardubického krajského úřadu. Krajský úřad v Pardubicích výjimku již jednou vydal, MŽP ale jeho rozhodnutí zrušilo a vrátilo k novému projednání, obsahovalo podle něj věcné i procesní vady.

Čtěte také:
Bez nových zdrojů nebude elektřina
Havlíček: Uhlí nahradíme jen jádrem

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický následně požádal o přesunutí rozhodnutí na jiný krajský úřad, protože úředníci Pardubického kraje jsou prý pod nepřípustným tlakem. „Na jedné straně krajská samospráva schválila energetickou koncepci, na straně druhé přicházejí na krajský úřad nejrůznější petice. A samozřejmě diskuse, které jsou vyvolávány o smysluplnosti tepelných elektráren, vyvolávají politický tlak, pod kterým by úředníci neměli být,“ uvedl Netolický. MŽP proto kvůli možné podjatosti přesunulo celou kauzu kolem limitů na Olomoucký krajský úřad.

Provozovatel elektrárny, společnost Sev.en EC, žádá o výjimku v případě emisí oxidů dusíku a zbytkové rtuti, jejichž koncentrace se po aktuální modernizaci budou pohybovat těsně nad nově stanovenými hranicemi. K dosažení limitů, které nově požaduje Evropská unie od srpna 2021, by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun. Evropské směrnice IED i BREF/BAT a český zákon o ochraně ovzduší umožňují udělit výjimku v případě, že investice do splnění limitů je neúměrně vysoká oproti dosaženému zlepšení životního prostředí. „K dosažení nově požadovaných limitů NOx by byla nutná další investice ve výši 1,4 miliardy korun. Podíl elektrárny na celkových imisích NOx by se přitom snížil o pouhých 0,05 % pro okolí elektrárny a maximálně o 0,02 % pro město Pardubice,“ vysvětlil při žádosti o udělení výjimky generální ředitel Sev.en EC Václav Matys.

Olomoucký krajský úřad, který bude rozhodovat nyní, se již v minulosti podobnou výjimkou zabýval v případě teplárny Olomouc. Podle Greenpeace výjimku podstatně zkrátil a znečišťovateli uložil řadu povinností, po jejichž splnění začne provozovatel emisní limity plnit.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Instalovaný výkon činí 820 megawattů, minoritně vyrábí také teplo pro Trnávku a Chvaletice. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun.

Mohlo by vás zajímat:
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
Parkovací asistent bude i pro důlní obry
Prašnost v lomu snižuje i mlžná stěna