Lies: Budeme muset i nadále spoléhat na uhlí

Podle dolnosaského ministra energetiky Olafa Liese jsou v současné situaci zbývající hnědouhelné elektrárny velmi cenným zdrojem elektřiny. Foto: wikiepedia.org

Vzhledem k možnému zastavení dodávek uhlí a plynu z Ruska spoléhá dolnosaský ministr energetiky Olaf Lies na uhelnou energetiku. „Budeme se muset i nadále spoléhat na uhlí intenzivněji než dosud,“ řekl politik SPD po jednání pracovní skupiny zemské vlády, podnikatelů, energetických společností a odborů. Zbývající hnědouhelné elektrárny jsou v této situaci podle něj cenným zdrojem.

Lies odmítl myšlenku prodloužení životnosti zbývajících jaderných elektráren. Jejich podíl na výrobě elektřiny v Německu je příliš malý na to, aby kompenzoval nedostatek plynu, napsal server msn.com.

Pro provoz uhelných elektráren bude podle něj nutné nakupovat na světovém trhu a rozšiřovat zásoby uhlí. Současně je třeba urychlit rozšiřování obnovitelných zdrojů energie. „Kdo dnes diskutuje o svobodě a míru, diskutuje také o otázce nezávislosti. Obnovitelné zdroje energie jsou pro to rozhodujícím faktorem,“ řekl Lies.

Dánsko chce snížit závislost na ruském plynu

Podle ministra je při využívání evropských kapacit LNG nutný společný evropský přístup. Znovu se vyslovil pro přehodnocení zahájení těžby plynu u Borkumu. Nelze říci Nizozemcům, že od nich chceme kupovat plyn, a zároveň jim nedovolit, aby ho vyráběli, řekl Lies. Těžba však musí být v souladu s životním prostředím a nesmí ohrozit bezpečnost ostrova Borkum.