Doba čtení:2 m, 4 s
Elektrárna Mělník je technologický komplex tří elektráren označovaných římskými číslicemi I. až III. Foto: ČEZ

Energetická společnost ČEZ vyčlenila zbývající části elektrárny Mělník – technologické celky Elektrárna Mělník II a Elektrárna Mělník III – do dceřiné společnosti Energotrans, kam už patří modernizované bloky Elektrárny Mělník I. Na valné hromadě o tom rozhodli akcionáři ČEZ, kteří schválili návrh představenstva firmy.

Energotrans je provozovatelem Elektrárny Mělník I od roku 1993. Od roku 2012 společnost plně vlastní ČEZ.

Dceřiná společnost Energotrans, která provozuje modernizované a ekologizované bloky Elektrárny Mělník I, má podle dlouhodobé smlouvy povinnost dodávat teplo pro hlavní město Prahu, nejméně však do roku 2037. Elektrárna Mělník I ke svému provozu nezbytně potřebuje infrastrukturu a technologie společné pro celou lokalitu. Jedná se například o vodní hospodářství, železniční vlečku, příjezdové komunikace apod. Veškerá společná infrastruktura je ve vlastnictví společnosti ČEZ,“ uvedl k bodu v pozvánce na valnou hromadu ČEZ.

Čtěte také:
Havlíček: Nový jaderný blok bude
Energetická soběstačnost je český trumf

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze – leží přibližně 13 kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků: Elektrárna Mělník I (EMĚ I), Elektrárna Mělník II (EMĚ II) a Elektrárna Mělník III (EMĚ III), vybudovaných v rozmezí konců 50. a 80. let 20. století jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů.

V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku EMĚ I – 4 x 60 megawattů (MW), EMĚ II – 2 x 110 MW a EMĚ III – 1 x 500 MW. V osmdesátých letech byla zahájena přestavba Elektrárny Mělník I na teplárnu. Čtyři z původních šesti bloků prošly modernizací a dva byly odstaveny. Současně byla zahájena výstavba tepelného napáječe k dodávce centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město Prahu byla zahájena v roce 1995. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice.

V pozvánce na valnou hromadu ČEZ uvedl, že především kvůli plnění ekologických limitů je budoucnost mělnické elektrárny delší dobu diskutována. „Vyčlenění organizační jednotky Elektrárna Mělník, tj. bloků EMĚ II a EMĚ III, do 100procentní dceřiné společnosti Energotrans optimalizuje útlum kondenzační výroby uhelných zdrojů ČEZ a vytváří předpoklady pro dlouhodobou bezpečnou dodávku tepla pro hlavní město Praha, neboť zajistí společnosti Energotrans na přechodné období pět let záložní zdroj tepla v podobě bloků EMĚ II, které již nemohou být provozovány v základním elektrárenském zatížení, ale především přinese jistotu dalšího provozu po roce 2025 v podobě společné infrastruktury,“ dodal ČEZ.

Close

Generic selectors
Pouze přesná schoda
Hledat v titulcích
Hledat v obsahu
Post Type Selectors
Hledat pouze v kategorii
Energetická bezpečnost
Komentáře
Rozhovor
Videa
Z domova
Zajímavosti
Ze světa