Doba čtení:1 m, 40 s
Stanislav Štýs
Stanislav Štýs

Mostecký ekolog a tvůrce rekultivací Stanislav Štýs bude mít výstavu na Pražském hradě. Výstava s názvem Země znovuzrozená představí krajinu Mostecka. Dramatický příběh proměny mostecké krajiny Štýs zaznamenává prostřednictvím objektivu svého fotoaparátu řadu let. Soubor fotografií má děj, seznámí návštěvníky s těžbou uhlí, destrukcí krajiny, rekultivačními postupy a posléze s výsledky jednotlivých druhů rekultivací. Server iUHLI.cz je mediálním partnerem výstavy a připravuje novou rubriku právě s fotografiemi Stanislava Štýse.

Země znovuzrozená je koncipována jako protiváha katastroficky koncipovaným výstavám a filmům, které krajinu Severozápadního regionu šablonovitě stále dosud znázorňují jako surrealistickou, expresivní polopravdu. Její název je výsledkem geneze rekultivací. Zpočátku se jednalo o „měsíční krajinu výsypek“, s rozvojem rekultivací pak o „proměny měsíční krajiny“, což nyní přerostlo v „zemi znovuzrozenou“.

Na výstavě na Pražském hradě bude instalováno zhruba 250 velkoformátových foto – obrazů, které doplní další artefakty v podobě schémat, plánů, grafik nebo statistik. „Základním smyslem a hlavním cílem této dokumentárně orientované výstavy je seznámit širokou i odbornou veřejnost s problematikou rekultivační obnovy území v těžebně průmyslové aglomeraci Ústeckého kraje Rekultivace je zde úspěšně realizována již polovinu století, s výsledkem desítek tisíc hektarů obnovené krajiny a přispívá k výraznému zlepšování životního prostředí regionu,“ uvedl Štýs.

Dodal, že přes tato nesporná fakta je severočeský region širokou veřejností stále dosud vnímán velmi negativně jako  devastovaná krajina. „To má pro tuto oblast, kde proběhla v polistopadovém období radikální ekonomická transformace, negativní dopady v sociální oblasti,“ dodal Štýs.

Výstavu v Tereziánském křídle Starého královského paláce Pražského hradu pořádá Správa Pražského hradu a Ecoconsult Pons. Návštěvníci ji budou moci zhlédnout každý den od 3. dubna do 28. června.

Záštitu nad výstavou převzal prezident republiky Miloš Zeman, ministři Jan Mládek a Marian Jurečka, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr.

Lom Most 1972. Foto: Stanislav Štýs
Lom Most 1999. Foto: Stanislav Štýs