Mostecko umí rozvojové projekty

Doba čtení:1 m, 58 s
most_2014a2

Ilustrační foto: Oldřich Hájek

Hospodářská a sociální rada Mostecka (HSRM) hospodařila v roce 2014 se ziskem. Zástupci regionální tripartity už nyní mají jasno, jak zisk využít. Doporučili uspořené prostředky převést do Fondu podpory projektů HSRM. Přesun těchto prostředků musí schválit ještě sněm hospodářské rady, který se uskuteční v červnu. Rada to oznámila v tiskové zprávě.

“Na letošní rok jsme z Fondu podpory projektů opět vyčlenili půl milionu korun, které rozdělíme mezi žadatele ve dvou výzvách. V té první jsme počátkem roku přidělili tři sta tisíc korun šesti žadatelům. Obec Skršín, Patokryje, Korozluky, Obrnice, město Lom a Místní akční skupina Naděje, o.p.s. využijí dotaci od hospodářské rady na zpracování projektové dokumentace pro své rozvojové projekty,“ uvedla předsedkyně HSRM Helena Veverková.

Druhé kolo výzvy je obvykle vyhlašováno po jednání sněmu v polovině roku. „Díky dobrým hospodářským výsledkům chceme i letos požádat sněm o navýšení částky pro druhé kolo výzvy o tři sta tisíc korun. Ve druhém kole by tak žadatelé měli k dispozici pět set tisíc korun,“ doplnila Veverková.

Fond podpory projektů byl založen v roce 2009. Jeho cílem bylo pomoci členským organizacím s kvalitním zpracováním dokumentace pro jejich rozvojové projekty, na něž pak mohly žádat o další dotace od státu, případně z fondů EU. “Letos už měly být konečně vyhlášeny výzvy pro čerpání peněz z Fondů EU. Zatím se tak ještě nestalo, takže naši členové alespoň budou mít prostor si v předstihu připravit projekty,“ uzavřela Veverková s tím, že stejný postup zvolila HSRM v loňském roce.

Hospodářská a sociální rada Mostecka v lednu vyzvala premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), aby se zasadil o zodpovědné rozhodnutí kabinetu týkající se energetiky a těžebního průmyslu a aby sledoval perspektivní prospěch Mostecka, a tím i celé České republiky. Na premiéra se obrátila s tím, aby nedopustil ukončení těžby uhlí na lomu ČSA. Rada dlouhodobě zastává stanovisko, že aktualizovaná energetická koncepce (ASEK) by měla i nadále být v maximální možné míře postavena na využívání domácí surovinové základny, tedy uranu, černého a především hnědého uhlí.

Hospodářská a sociální rada Mostecka vznikla v březnu roku 1999 jako apolitické občanské sdružení, jehož členy jsou fyzické a právnické osoby, instituce státní nebo veřejné správy, které žijí nebo působí na Mostecku. V současnosti má 62 členů. HSRM je členem Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje, která sdružuje sedm okresních sdružení působících v rámci kraje.