O budoucnosti okolí Medarda rozhodne soutěž

Jezero Medard bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má přibližnou rozlohu 492 hektarů. Foto: wikipedia.com Ben Skála

Karlovarský kraj spolu s energetickou společností Sokolovská uhelná a její sesterskou společností SUAS GROUP vyhlašují soutěž na urbanistickou studii okolí bývalého dolu a dnes jezera Medard. Má zde mimo jiné vzniknout volnočasová a rekreační oblast s navazující infrastrukturou a službami.

Projekt je součástí obnovy a zatraktivnění území Karlovarského kraje a regionu Sokolovska. V budoucnu má zajistit stabilní pracovní místa, vytvářet příznivé podnikatelské prostředí a nabídnout rovněž atraktivní rezidenční bydlení.

Čtěte také:
Jezero Medard se má stát hitem regionu
Na rekultivačních jezerech může vyrůst elektrárna

Okolí zatopeného lomu, jezera Medard, znamená 2500 hektarů připravených k novému životu. Příprava území v okolí jezera Medard vytvoří základ pro další investice, které přinesou rozvoj lokality i celého regionu a podpoří investiční rozvojové projekty. Naším záměrem je zde šetrným a udržitelným přístupem vytvořit prostor pro rozvoj volnočasových aktivit pro naše obyvatele i turismus, vybudování nové infrastruktury a s ní spojených služeb, včetně rezidenčního bydlení,“ uvedl místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP Pavel Tomek.

Do soutěže mohou zájemci své projekty hlásit do letošního 30. července. Důvodem pro zpracování územní studie je zájem jak společnosti Sokolovská uhelná, tak i kraje, využít potenciálu, který tato lokalita nabízí. Studie má navrhnout ucelenou koncepci využití území v okolí jezera Medard. Hlavní důraz je kladen na ekologii, trvalou udržitelnost a zaměstnanost.

Území kolem jezera Medard se nachází severozápadně od města Sokolov a na území obcí Svatava, Habartov, Chlum Svaté Maří, Bukovany a Citice. Jezero vzniklo zatopením a rekultivací lomové lokality Medard – Libík po ukončení těžby hnědého uhlí. Cílená těžba byla v lokalitě ukončena v roce 2000, do letošního roku ale pokračovala zbytková těžba jako součást stabilizace svahu jezera. Jezero Medard bylo napouštěno od roku 2008 do roku 2016 a má přibližnou rozlohu 492 hektarů.

Podle radního Karlovarského kraje a starosty Chodova Patrika Pizingera (Místní) nabízí území kolem Medardu obrovské možnosti nejen z pohledu využití pro volnočasové aktivity, ale i bydlení a pracovní místa ve službách a provozech, které zde mohou vzniknout. „Pokračujeme v přípravě transformace regionu, jež by měla vést nejen k využití nových energetických zdrojů, ale měla by pomoci zvýšit životní úroveň lidí, kteří tady žijí, a zajistit udržitelný rozvoj do budoucna,“ uvedl Pizinger.