Peabody chce víc čistého uhlí

Společnost Peabody Energy, největší světová uhelná firma působící v privátním sektoru, naléhavě požaduje větší využívání čistého uhlí ve světě pro boj s energetickou chudobou a snižování emisí.  Podle aktuálního politického scénáře Mezinárodní agentury pro energii (IEA) by mělo uhlí v příštích 20 letech zaznamenat větší vzestup než ostatní paliva.

Očekává se, že do roku 2020 přibude do měst ročně více než 70 milionů lidí, neboť obyvatelstvo bude pokračovat v boji s chudobou tím, že se bude stěhovat do urbanistických center. Uhlí je nejlevnější a nejspolehlivější hlavní zdroj pro výrobu elektrické energie, který splňuje rostoucí poptávku po energii. Podle vyjádření Světové banky je uhlí nezbytné pro uspokojení rostoucí poptávky po energii v Africe.

„Je čas, abychom si uvědomili, že energetická chudoba je nejvážnější problém, kterému čelíme, a odmítli paniku týkající se klimatu. Ta blokuje řešení pro energetický přístup, který by zlepšil zdraví, délku a kvalitu života pro miliony lidí na celém světě,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel Peabody Energy Gregory H. Boyce. Dodal, že nejlepší způsob, jak snížit emise uhlíku a podpořit vývoj lidstva, je urychlit zavádění současných pokročilých technologií zpracování uhlí, které přinesou soustavné zlepšování životního prostředí.

Před více než deseti lety vyvinula OSN iniciativu Cíle tisíciletí (Millennium Goals), která vyzývala k rychlému snížení extrémní energetické chudoby na polovinu do roku 2015. V současné době žije 3,5 miliardy lidí bez adekvátního přístupu k energii, To je polovina světové populace. Miliardy lidí v jižní Asii a subsaharské Africe tráví svůj život sháněním dřeva nebo biomasy k topení, aby si mohli uvařit nebo vytápět svá obydlí.

Boyce upozornil na to, že pro lidi trpící energetickou chudobou nastávají další problémy, jako například fakt, že očkovací látky nejsou uchovávány v chladu, nemocnice, které se potýkají s nedostatkem elektřiny, potraviny, které se kazí, neboť lidé nemají k dispozici chlazení, znečištěná voda a důsledky špatné hygieny.

Uhlí bylo v posledních více než deseti letech nejrychleji se rozvíjejícím předním palivem a očekává se, že v nadcházejících letech překoná ropu a stane se největším energetickým zdrojem. Žádné jiné palivo nemá tak nízké náklady jako uhlí a je schopno uspokojit mnoho požadavků společnosti.

Boyce sledoval výběr paliv a politické záležitosti realizované ve světě:

• Austrálie zrušila svou uhlíkovou daň, kterou předseda vlády označil za „zbytečnou, destruktivní daň, která ničí pracovní místa, poškozuje životní náklady rodin a ve skutečnosti životnímu prostředí nepomáhá.“

• Japonsko zvýšilo podporu uhelných elektráren doma i ve světě a vyzvalo k většímu využívání pokročilých technologií čistého uhlí, které snižují emise oxidu uhličitého.
• Nový předseda vlády Indie přislíbil, že se bude snažit, aby do roku 2022 byla elektřina dostupná ve všech domácnostech.

• Čína zavádí technologie na snížení emisí a je největším spotřebitelem uhlí na světě.

• Kanada snižuje emise, aniž by využívala penalizující uhlíkovou daň.

• Strategie obnovitelné energie v Evropě se omezuje, protože kontinent je ohrožen problémy se zabezpečením energie z Ruska.