Doba čtení:1 m, 44 s
Odborníci varují, že neexistují relevantní informace o emisích metanu při těžbě a přepravě zemního plynu. Metan uvolňovaný přímo do atmosféry má přitom více než 80krát vyšší oteplovací schopnost než oxid uhličitý. Foto: wikipedia.org

Hlavní hráči v ropném a plynárenském průmyslu, jako jsou Shell, BP a Total, souhlasili, že budou vykazovat emise silného metanu skleníkových plynů s novou, mnohem vyšší úrovní transparentnosti. Řada odborníků totiž varuje, že o emisích tohoto skleníkového plynu neexistují relevantní informace. Metan uvolňovaný přímo do atmosféry má více než 80krát vyšší oteplovací schopnost než oxid uhličitý.

Partnerství pro ropu a plyn s metanem (OGMP), zahájené na summitu OSN o změně klimatu v roce 2014, je iniciativou pro koalici v oblasti klimatu a čistého ovzduší vedenou programem OSN pro životní prostředí, Evropskou komisí a americkým fondem na ochranu životního prostředí, napsal server newswire.com.

Čtěte také:
Kubátová: Nový blok Dukovan se možná nepostaví
Kovačovská: Uhelná komise ukáže, kolik plynu bude potřeba

OGMP je jediné partnerství s mnoha zúčastněnými stranami, které pracuje na hlášení emisí metanu. Poskytuje protokol, který společnostem pomáhá systematicky řídit jejich emise metanu z ropných a plynárenských provozů, a nabízí důvěryhodnou platformu, která pomáhá členským společnostem prokázat skutečná snížení zúčastněným stranám v tomto odvětví.

K dnešnímu dni se k partnerství připojilo 62 společností s aktivy na pěti kontinentech, které ale představují pouze 30 procent světové produkce ropy a zemního plynu.

Na podporu realizace globálních cílů v oblasti klimatu si klade za cíl partnerství v oblasti ropného a plynového methanu dosáhnout do roku 2025 snížení emisí metanu v tomto odvětví o 45 procent a do roku 2030 snížení o 60–75 procent.

Snížení emisí fosilního metanu o 75 procent může zabránit až šesti gigatunám emisí ekvivalentu oxidu uhličitého ročně – téměř 10 procent emisí skleníkových plynů z roku 2019, včetně změn ve využívání půdy.

Program OSN pro životní prostředí, UNEP a Evropská komise dokončují plány na zřízení nezávislé Mezinárodní observatoře emisí metanu. Bude agregovat a analyzovat více datových toků metanových emisí, včetně dat hlášených členskými společnostmi OGMP, aby se urychlilo celosvětové snížení emisí metanu.