Doba čtení:1 m, 52 s
Známka symbolizuje 150 spolupráce firmy Rio Tinto s indickou vládou.
Známka symbolizuje 150 spolupráce firmy Rio Tinto s indickou vládou. Foto: Státní pošta Indie.

Indická pošta vydala novou známku v hodnotě 5 rupií, která připomíná 150 let trvající spolupráci mezi těžební společností Rio Tinto a indickou vládou.

Je nám ctí, že nás indická pošta vyobrazuje na poštovní známce – je to důkaz našeho trvalého partnerství s Indií. Jako společnost, která se zavázala hledat lepší způsoby, jak poskytovat materiály, které svět potřebuje, odráží design známky náš závazek k odpovědné těžbě i k rozvíjení partnerství s Indií,“ uvedla manažerka Rio Tinto Sharlene Cosgraveová.

U příležitosti 150 let partnerství spolupracovala společnost Rio Tinto s indickým ministerstvem pošt na vydání speciální obálky „Rio Tinto 150“ a individuální známky „My Stamp“. Známka označuje závazek společnosti Rio Tinto podporovat inovace a neustálé zlepšování, aby se minerály a kovy používané v každodenním životě vtěžily co nejbezpečnějším a nejudržitelnějším způsobem.

Speciální obálka, která známku doprovází, vizuálně představuje rozmanitý přínos společnosti Rio Tinto pro světový průmysl. Obsahuje šest obrazových bloků s logem Rio Tinto 150 a zachycuje podstatu výrobků společnosti Rio Tinto, které jsou nedílnou součástí každodenního života.

Coal India hlásí rekordní nárůst těžby uhlí

V době, kdy slavíme 150 let hledání lepších způsobů, jak dodávat materiály, které svět potřebuje, symbolizuje tato vlastní známka naši historii a trvalý závazek k udržitelnosti a inovacím. Udržitelnost je nedílnou součástí našeho podnikání, přičemž se zaměřujeme na řešení klimatických změn a podporu přechodu na nízkouhlíkové technologie. Proaktivně dekarbonizujeme naše aktiva, spolupracujeme na podpoře dekarbonizačního úsilí našich zákazníků a rozšiřujeme své působení v oblasti základních materiálů pro přechod k energetice. To podtrhuje náš závazek utvářet udržitelnou a odolnou budoucnost,“ uvedl šéf Rio Tinto pro Indii Vikram Merchant.

„Gratuluji společnosti Rio Tinto k jejímu 150. výročí. Společnost Rio Tinto je příkladem celosvětového úspěchu australského těžebního průmyslu, a to i v Indii. Způsob, jakým společnost Rio Tinto kombinuje australské těžební know-how s indickým velkým technologickým talentem, je příkladný – a nabízí model, jakým mohou naše dvě země budovat užší obchodní vazby,“ uvedl Philip Green, australský vysoký komisař v Indii.

Známku v hodnotě pěti indických rupií si může veřejnost zakoupit v Národním filatelistickém muzeu indické pošty a je k dispozici také k nákupu online na adrese www.epostoffice.gov.in.